Katıhal Fiziği Neyi İnceler?

Fiziğin birçok nedenden dolayı farklı alt dallara ayrıldığını biliyoruz. Nispeten yeni olan ancak hayatımıza da önemli ölçüde etki eden bu alanlardan biri katıhal fiziğidir. Bu yazıda katıhal fiziği neyi inceler sorusuna yanıt arayacağız.

Kıtahal fiziği maddenin katı halinden dolayı sahip olduğu özellikleri ve bu özelliklerin sonuçlarını inceler. Elektrik, manyetik, optik ve mekanik (esneklik) özelliklerini belirleme ve inceleme katıhal fiziğinin temel görevidir.

Günlük hayatta kullandığımız maddelerin hemen hemen hepsi katı halde bulunmaktadır. Bu maddelerin üretilmesi için belirli özellikleri taşımaları gerekir. Maddenin katı hali daha düzenli ve kararlı bir haldir. Bu nedenle katı halde maddenin nasıl özellikler göstereceği de çok önemlidir.

Katıhal fiziği neyi inceler

Katıhal Fiziğine Günlük Hayattan Örnekler

Fiziğin alt dallarına günlük hayattan örnekler yazısında fiziğin her alt dalı için normal yaşamda kullanılan bazı cihazları örnek gösterdik. Bu örnekleri tekrar edelim.

Katıhal fiziği maddenin elektriksel ve manyetik özellikleri üzerinde durduğu için teknolojinin vazgeçilmezi olan iletkenler ve yarı iletkenler konusunda çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu maddelerin üretilmesi ve geliştirilmesi için katıhal fiziği gereklidir.

Katıhal fiziği uygulama alanları yazısında ne tür uygulamaların olduğuna değindik. Lazer teknolojisi ve fiber optik ürünler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme ve çeşitli teknolojik araçların elektronik özellikleri yine katıhal fiziğiyle ilgilidir.

Katıhal Fiziği ve Teknoloji

Yukarıda değindiğimiz günlük hayattan örnek öyle her an şahit olduğunuz örnekler değildir. Çünkü katıhal fiziği daha çok teknolojik cihazlara katkı sağlamaktadır. Bu nedenle iki alan arasında ciddi bir bağlantı vardır.

Katıhal fiziğinin teknolojiye katkıları büyüktür. Teknolojide kullanılan maddeler hassas ve maddi değeri yüksek maddelerdir. Bu maddelerin mikro ölçekteki özelliklerinden tutun da makro özelliklerine kadar bütün özellikleri bizim için önemlidir.

Örneğin katı bir maddenin sıcaklığı değiştikçe iletkenlik özellikleri de bir miktar değişmektedir. Bu değişimler teknoloji için önem arz etmektedir.

Katıhal fiziği neyi incelerse o konuda üretim yapmak için bilgi oluşturur. Örneğin bir transistör üretimi için kullanılan malzemenin atomik özellikleriyle birlikte moleküllerin kendi aralarında yaptığı etkileşimler de çok önemlidir. Böyle olunca da incelediğiniz maddenin özelliklerini geniş çaplı bilmeniz gerekmektedir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + 11 =