Kimya Disiplinleri 9. Sınıf Kısaca

Her pozitif bilim gibi kimya da alt disiplinlere ayrılmıştır. Kimyanın alt disiplinleri yazısında bu konuyu detaylıca anlatmıştık. Bu yazıda 9. sınıf öğrencileri için kısaca kimya disiplinlerini özetleyeceğiz. Detaylı çalışmak için ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Kimyanın alt disiplinleri maddeler halinde kısaca şöyle şöyle sıralanır:

  • Analitik kimya
  • Biyokimya
  • Organik kimya
  • İnorganik kimya
  • Fizikokimya
  • Polimer kimyası
  • Petrokimya
  • Endüstriyel kimya

Kimya disiplinleri 9. sınıf

Kimyanın Alt Dalları ile İlgili Kısa Bilgiler

9. sınıf öğrencileri için kimyanın alt disiplinleri kısaca şöyle açıklanabilir:

Analitik kimya: Bir maddeyi oluşturan bileşenlerin ölçülebilen özelliklerini ele alır. Analitik kimya matematiği çok kullanır.

Biyokimya: Canlılıkla ilgili olan bileşiklerin yapılarını inceler. Tıp alanında kullanılan bir bilimdir.

Organik kimya: Karbon kimyası da denir. Organik karbon bileşiklerini inceler. Hidrokarbonları, alkolleri, yağ asitlerini, amino asitleri ve benzeri organik bileşikleri ele alır.

İnorganik kimya: Organik kimyanın inceleme alanı dışında kalan diğer bütün bileşikleri inceler.

Fizikokimya: Fizik ve kimyanın birleştiği alandır. Fiziksel tekniklerin kimya bilimi için uygulandığı alandır.

Polimer kimyası:  Sanayide ve günlük yaşamda kullanılan birçok polimer maddenin yapısını ve özelliklerini inceler.

Petrokimya: Petrol ve benzeri fosil yakıtların özelliklerini ele alır. Bu maddeler kıymetli yer altı kaynakları olarak birçok ekonomik sahada kullanılır. Günümüzde petrol ve türevleri temel enerji kaynağıdır.

Endüstriyel kimya: Endüstride yani sanayide üretim için kullanılan kimyadır. Temizleyiciler gibi kimyasal maddelerin üretiminden tutun da diğer sahalara kadar birçok alanda üretimi ele alır. Endüstriyel kimya nedir adlı yazıda bunu detaylı anlatmıştık.

Kimyacıların Çalışma Alanları

Kimyacılar bilim adamlarıdır. Çünkü uğraştıkları şey bir bilimdir. Ancak bilim adamlığı dışında da kimyanın mühendisliğe kullanıldığı kimya mühendisliği diye bir alan vardır. Kimya hayatımızda çok yer kapladığı için bu konuda birçok çalışma alanı doğmuştur.

Çeşitli kimyasalların üretilmesinde, kimya biliminin geliştirilmesinde kimyacılar rol oynar. İlaç ve gıda sanayisinde kimyacıların rolü büyüktür. Çünkü bunların üretilmesi birçok kimyasal sürece bağlıdır.

Yukarıda saydığımız disiplinlerin hepsinde kimyacıların çalışma alanı vardır. Örneğin endüstriyel kimyacılar endüstride çalışırken petrokimya uzmanları petrol ve türevlerinin işlenmesinde görev alır.

Temizlik maddelerinin üretilmesi tamamen kimya bilgisine bağlıdır. Bu nedenle bunları üreten fabrikalarda kimyacıların çalışması gereklidir. Ülkemiz önemli bir kimya üreticisidir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen − seventeen =