Kimyanın Alt Disiplinleri

Kimya maddenin iç yapısını, özelliklerini ve dönüşümlerini inceleyen bir doğa bilimidir. Doğa bilimleri çok geniş oldukları için alt disiplinlere ayrılmışlardır. 9. sınıf müfredatında kimyaya giriş yaparken kimyanın alt dalları da öğretilir. Bu yazıda kimyanın alt disiplinleri ele alınacaktır. Kimyanın alt disiplinleri şöyledir:

  • Analitik kimya
  • Biyokimya
  • Organik kimya
  • İnorganik kimya
  • Fizikokimya
  • Polimer kimyası
  • Petrokimya
  • Endüstriyel kimya

kimyanın alt disiplinleri

Analitik Kimya

Bir maddenin kimyasal bileşenlerini ve bu bileşenlerin gözlemlenebilen ve ölçülebilen özelliklerini inceleyen kimya alanıdır.

Gözlemlenebilen özellikler nitel gözleme girer. Ölçülebilen özellikler de sayıyla ifade edildikleri için nicel gözleme girmektedir.

Analitik kimya matematikle iç içe olan bir kimya alt disiplinidir. Rakamlarla kimyasal bileşenleri analiz etmemizi sağlar.

Biyokimya

Biyo canlı, biyoloji ise canlı bilimi demektir. Biyokimya canlı organizmalardaki kimyasal reaksiyonları inceler.

Biyoloji bu alanda kimyadan yararlanır. Çünkü canlılarda hayatın devam edebilmesi için birçok tepkime gerçekleşmektedir. Biyokimya alanı tıp fakültelerinde temel bilimler başlığında okutulan önemli bir derstir.

Organik Kimya

Karbon kimyası olarak da adlandırılan kimya alt disiplinidir. Karbon içerek organik bileşikleri inceler. Organik bileşiklerin yapısında karbona ek olarak hidrojen, oksijen, azot, kükürt gibi elementler de bulunur.

Yaşamımız için önemli birçok organik madde vardır. Alkol, metan gazı, naftalin gibi maddeler organik maddelerdir. Organik maddelerin isimlendirilmesi, sınıflandırılması, reaksiyonları organik kimya tarafından yapılır.

Lise kimya müfredatında organik kimya adında çok geniş bir konu bulunur.

İnorganik Kimya

Organik olmayan bileşikler bu alana girer. “Anorganik kimya” olarak da adlandırılabilir.

Su, tuz, asit ve bazlar gibi maddeler inorganik kimyanın konusudur. Ayrıca birçok matal sınıfı bu alanda incelenir.

İnorganik kimyanın konusunu karbon ve hidrojen arası bağların incelenmediği kimya reaksiyonları oluşturur.

Fizikokimya

Kimyaya en yakın bilim dalı fiziktir. Kimyasal sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını incelemek amacıyla fiziksel teorilerin incelendiği ve tekniklerin uygulandığı daldır.

Bu dalda çalışırken fizik ve kimya bilimine yardımcı olur. Reaksiyonlarda çıkan enerji fizikokimyaya konu olabilir.

Polimer Kimyası

Çok sayıda monomer bir araya gelerek polimer oluşturur. Örneğin glikozlar bir araya gelerek nişastayı meydana getirir.

İşte polimerleri özel olarak inceleyen kimya dalına polimer kimyası denir. Pet, PVC, kauçuk gibi maddeler birer polimerdir.

Petrokimya

Petrol çok önemli bir doğal kaynak olduğu için bu alanda kimyadan yararlanılır.

Ham petrolün işlenmesi sürecini petrokimya inceler. Ham petrolün işlendiği yerlere rafineri denir. Ham petrol damıtılarak benzin, mazot gibi petrol son ürünleri oluşturulur. Bu süreçte bir dizi kimyasal reaksiyon gerçekleşir.

Endüstriyel Kimya

Sanayi kimyası olarak da isimlendirilebilir. Endüstrilerde üretim yaparken birçok kimyasal süreç yaşanmaktadır. Bu süreçler endüstriyel kimya tarafından incelenir.

Hatta sadece kimya üretimi yapan kimya sanayisi de mevcuttur. Özellikle deterjan, temizleyiciler, boyalar ve alkol yapımını gerçekleştiren fabrikalarda endüstriyel kimya bilgisi kullanılır.

Kimyanın alt dalları yukarıda bahsettiğimiz şekildedir. Elimizden geldiğince konu hakkında kısa bilgi vermeye çalıştık.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − 2 =