Kimyasal Kavramlar

kimyasal kavramlarKimya konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız önce kimyasal kavramlar konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Eğer kavram bilginiz yeterli değilse ders çalışırken önünüze gelen kelimeleri anlamakta güçlük çekersiniz. Bu nedenle bilimde yaygın olarak kullanılan kimyasal kavramları bilmek zorundayız. Kimyasal kavramların sayısı çok olmasına rağmen en yaygın kullandıklarımıza bu yazıda değineceğiz. Bu kavramları bilmeden kimya dersinde başarılı olmak da zaten söz konusu değildir.

Atom: Maddenin en küçük yapı taşıdır. İçerisinde çekirdek bölümünde proton ve nötronlar bulunur. Yörüngelerinde ise elektronlar vardır.

Element: Atomların doğada bulunduğu şekildir. Periyodik tabloda listelenmişlerdir.

Molekül: En az iki atomun bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır.

Bileşik: Farklı cinsteki atomların bağ oluşturmasıyla ortaya çıkan yapıdır. Örneğin su bir bileşiktir.

Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısıdır.

Çekirdek yükü: Atom numarası ile aynıdır. Proton çekirdekteki yüklü tanecik olduğu için bu ismi alır.

Kütle numarası: Atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayısının toplamıdır.

İyon: Elektron almış ya da vermiş atomdur.

Anyon: Negatif yüklenmiş yani elektron almış iyon.

Katyon: Pozitif yüklenmiş yani elektron vermiş iyon.

Mol: 6,02.1023 (Avagadro sayısı) kadar taneciğe karşılık gelen ölçü birimi.

Kimyasal bağ: İki atomun bir araya geldiklerinde onları bir arada tutan çekim.

İyonik bağ: Bir atomun elektron vermesi, diğerinin de elektron alması sonucunda ortaya çıkan bağ.

Kovalent bağ: İki ametal atomun ortaklaşa elektron kullanması sonucu meydana gelen bağ.

Ekzotermik tepkime: Gerçekleştiğinde ısı ortaya çıkaran ve ortalığın ısınmasına neden olan tepkime.

Endotermik tepkime: Gerçekleşmesi için ısı gerekli olan tepkime. Bu tarz tepkimeler sıcak ortamlarda daha iyi gerçekleşir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty + three =