Kürk Yolu

Bugün çok idrak edemesek de tekstil sanayisinin henüz gelişmediği tarihlerde kürk, insan giyimi için ana madde özelliği taşıyordu. Aynı zamanda çok değerli olan bu maddenin ticareti de toplumlar arası ekonomik ilişkide etkile olmuştur. Bu yazıda kürk yolu hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağız. Kürk ticaretinin ana hattı olan bu yolla ülkeler arasında birçok ticari faaliyet kurulmuştur.

Geçmişte Çin ve doğu memleketlerinin fakir batıya nazar nasal bir zenginlik oluşturduğunu biliyoruz. Bu nedenle kürk yolu da tıpkı ipek ve baharat yolları gibi doğudaki zenginlikleri batıya aktarmanın bir yolu olmuştur.

Kürk yolu ipek yolu gibi uzanmıştır. Biraz daha kuzeyde yer almasının yanı sıra ipek yoluna paraleldir diyebiliriz. Çin’den başlayan bu yol Karadeniz’in kuzeyine kadar gelmektedir. O tarihlerde çok meşhur olan Çin Kürkü bu yolla batıya taşınmıştır. Bu kürk tilki, vaşak, kunduz ve samur gibi canlılardan elde edilmiştir.

Kürk Yolu Haritası

Harita üzerinden ipek yolu ve kürk yolunu birlikte değerlendirirsek konu daha iyi kafamıza oturacaktır.

Çin’den başlayan yol önce kuzeye doğru ilerlemekte ve Mançurya’yı geçtikten sonra Ural ve Altay dağlarının güney kesiminden geçmektedir. Karadeniz’in kuzeyinde bitmesi buradan itibaren kürkün artık Avrupa’ya yayılması demektir. Bu yol ipek yolu gibi Anadolu’dan değil, daha soğuk bir bölgeden geçmektedir.

Kürk Yolunu Hangi Devletler Kullanmıştır?

Kürk yolu nedir ve önemi neden kaynaklanmaktadır kısaca öğrendik. Çinliler ve Türkler başta olmak üzere birçok millet kürk yolunu kullanmıştır. Hazar Türkleri bu ticareti etkin kullanmışlardır. Kürk ticaret yoluna hakim olan Türk devletleri ekonomik olarak ilerlemişlerdir.

Çinler ve Türkler Orta Asya’da siyasi sahanın yanında ekonomik sahada da mücadele içine girmiştir. Bu mücadelenin ayaklarından biri de kürk yoluna hakimiyet konusundadır.

Asya’nın özellikle Kuzey tarafı Türk kontrolünde olmuştur. Göçebe Türk toplulukları ipek yolunun yanı sıra kürk yolunun da imkanlarından faydalanmıştır. Kürk yolunda ne ticareti yapılır derseniz ana madde kürk olmakla birlikte çeşitli hayvansal ürünler de taşınmıştır. Aynı zamanda başka ticareti maddeler de bu yolla batıya götürülmüştür.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + 18 =