Kuvvet Formülü

Kuvvet fizikteki en temel kavramlardan birisidir. Doğadaki bütün değişimler kuvvet etkisiyle olur. Fiziğin önemli inceleme alanlarından biri hareket ve harekete neden olan kuvvettir. Bu yazıda kuvvet formülü üzerinde duracağız.

Şunu unutmamak gerekir ki fizikte çok çeşit kuvvetler vardır. Bu nedenle çok fazla kuvvet formülü de vardır. Ayrıca bir eşitlikten birden fazla formül de elde edilebilir.

Kuvvet formülü

Daha önce 9. sınıf fizik formülleri yazısında bu konuya kısmen değinmiştik.

Temel Kuvvet Formülleri

Temele kuvvet formüllerinden bazıları şöyledir:

F = m.a burada m kütle, a da ivmedir. Bir cisme kuvvet uygularsanız bu cisim ivmeli hareket eder. Bu formül fiziğin en temel formülüdür.

W = f.x bu formül iş formülüdür. İş formülünde iş = kuvvet x yol olur. Burada kuvveti yalnız bırakırsak formül f = W/x olur.

Yukarıdaki iki formül dinamikte ivmeli hareket formülleri olarak da kullanılır. Kuvveti inceleyen fizik dalı dinamiktir. Özellikle F = m.a formülü hem ivmeli hareketi hem de kuvvet ile kütle arasındaki ilişkiyi açıklayan bir formüldür.

Sürtünme kuvvet formülü: Fs = k.N olur. Burada N yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti, k ise sürtünme katsayısıdır.

Teldeki uzama miktarı: F = k.x olur. Burada x uzama miktarı, f kuvvet, k ise uzama katsayısıdır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 + one =