Kuvvet Türleri

Doğadaki bütün değişimler kuvvet etkisiyle olur. Kuvvetin olmadığı bir yaşamı düşünmek bile zordur. Daha önce kuvvet çeşitleri nelerdir adlı yazıda kuvvet türlerine kısaca değindik. Kuvvet çeşitleri fizik dersi için önemli bir konudur. Aynı zamanda spor bilgisinde de kuvvet çeşitleri karşımıza çıkmaktadır.

Kuvvet Çeşitleri Fizik

Fizik dersinde gördüğümüz kuvvet çeşitleri 3. sınıf ve 4. sınıf fen derslerinden itibaren karşımıza çıkmaktadır. Fizikte kuvvet türleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler şeklindedir.

Temas gerektiren kuvvetler: Uygulamak için fiziksel temas gerektirir. Sporda antrenman sırasında kullandığımız kuvvetlerin tamamı temas gerektiren kuvvettir.

Temas gerektiren kuvvetlere örnek olarak şunları verebiliriz:

  • İtme kuvveti
  • Çekme
  • Kaldırma kuvveti
  • Sürtünme kuvveti
  • Basınç kuvveti

Temas gerektirmeyen kuvvetler: Bazı kuvvetlerin etki etmesi için temasa gerek yoktur. Bu tür kuvvetler arada mesafe varken de uygulanır. Temas gerektirmeyen kuvvet çeşitlerine örnekler şu şekildedir:

  • Kütle çekim kuvveti
  • Manyetik kuvvet
  • Elektriksel çekim kuvveti

Kuvvet Nedir?

Kuvvet türleri üzerinde biraz durduk. Şimdi de kuvvet nedir öğrenelim.

Durmakta olan cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durdurabilen, cisimlerin şekil, hız, yön ve doğrultularını değiştirebilen etkiye kuvvet denir.

Tanımdan da anladığımız gibi kuvvet maddeler üzerinde değişiklik yapmaktadır. Bu değişiklik her zaman görülebilir düzeyde olmayabilir. Ancak kuvvet etki edildiği zaman bir cisim genellikle ya hareket eder ya da zaten hareket ediyorsa hız değiştirir.

Duran cisimleri hareket ettirmek için cisme etkiyen kuvvetin büyüklüğü sürtünme kuvvetinden büyük olmalıdır. Eğer kuvvet sürtünme kuvvetinden küçükse hareket etmez ancak uygulanan kuvvetten dolayı sürtünme etkisiyle ısı enerjisi açığa çıkar. Yani her durumda cisimde bir değişiklik meydana gelmiş olur.

Antrenman yaparken ağırlık kaldırdığımız zaman ağırlığa bir hız kazandırmış oluruz. Yani aslında fizikte de sporda da kuvvetin tanımı aynıdır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty + nineteen =