Medeniyet Kavramı Türkiye Kültür Tarihinde Nasıl Kullanılmıştır?

Medeniyet kavramı günümüzde geniş bir manayı karşılamaktadır. Kültür tarihimizde de bu kavram oldukça önemlidir. Bu yazıda medeniyet kavramı Türkiye kültür tarihinde nasıl kullanılmıştır değinmeye çalışacağız. Ancak önce kelimenin kökeni üzerinde kısaca duralım.

Arapça kökenli olan medeniyet kelimesinin kökeni Medine kelimesine dayanır. Medine şehir demektir. Medeni de şehirli anlamındadır. Bu açıdan bakıldığında medeniyet şehirlilik şeklinde çevrilebilir. Ancak bugün bu kavramın manası daha geniş hale gelmiştir.

Şehirde hayat daha düzenli ve sistemlidir. Aynı zamanda daha rahattır. Köylerde ise daha zor ve ilkel bir yaşam vardır. Bu anlamda şehirli demek daha rahat yaşayan ve daha gelişmiş koşullara sahip demektir. Medeniyet kelimesinin günümüzdeki kullanımını bunla ilişkilendirebiliriz.

Medeniyet kavramı türkiye kültür tarihinde nasıl kullanılmıştır

Türkiye Kültür Tarihinde Medeniyet

19. yüzyılda batılılaşma ile birlikte medeniyet kelimesi de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kültür kelimesi de yine aynı şekilde 19. yüzyılda dilimizde görülmeye başlanmıştır. Ziya Gökalp bu kavramları sosyolojik olarak ele almış ve incelemiştir.

Günümüzde medeniyet ve uygarlık kelimeleri benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının tamamını gösteren kavramdır medeniyet. Bunun içerisinde zenginlik, barış, huzur, teknolojik gelişmeler, toplumsal kuralların tamamı bulunmaktadır.

Medeniyet kelimesi Türkiye kültür tarihine girmeye başladığında Türkiye toplumu batının gerisinde kalmış ve batılılaşmaya çalışıyordu. Bu nedenle medeniyet kelimesi ayrıca batılılaşma yerine de kullanılmıştır.

Türk tarihi ve medeniyeti dendiğinde ise Türklerin tarih boyunca insanlığa katkıları anlaşılmaktadır. Türkler asker bir toplum olduklarından Türk kültüründe askerliğin önemli bir yeri vardır. Yine Türk medeniyeti askerlik ve savaş sanatı etrafında şekillenmiştir.

Örneğin posta teşkilatının gelişmesi, at yetiştiriciliği, demir ve çelik dövme gibi medeniyet göstergesi faaliyetler Türklerde savaşçı toplum kültürünün bir ürünü olarak gelişmiştir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − 1 =