Merkezi Sinir Sisteminin İşlevi

Sinir sistemi beyin, omurilik ve karmaşık bir ağla bağlanmış sinirlerden meydana gelir. Sinir sistemi vücudun bütün bölümlerinden veri almak, bunları yorumlamak ve karşı tepki oluşturmakla mükelleftir. İç organları koordine ederek dış ortama karşı tepki oluşturmak da yine bu sistemin görevidir. Sinir sistemini merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayırabiliriz.

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi sinir sistemi insanın sinir sisteminin ana gövdesinde çalışır. Çevresel sinir sisteminden veri alır ve bu sisteme tepki oluşturması için veri gönderir. Merkezi sinir sisteminin iki temel organı vardır. Bunlar beyin ve omuriliktir. Beyin ve omurilik bağ dokusu tarafından korunmaktadır. Beynin ve omuriliğin içerisindeki yüzlerce bağlantı noktasıyla bu sistem insanın henüz icat edemediği kadar kapsamlı bir bilgisayar gibi çalışır. Sinirlerin bu organlardan çıktığı ventriküller ise epitel doku tarafından salgılanan salgılarla doldurulmaktadır.

Merkezi Sinir Sistemi: Beyin

Beyin vücudun kontrol merkezidir. Bir ülkede başbakan bir okulda müdür neyse insan vücudunda da beyin odur. Beyin algılama, öğrenme, yorumlama ve hafıza merkezimizdir. Beynin ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere üç ana bölmesi vardır. Bu bölmeler arasında ise görev paylaşımı bulunmaktadır. Merkezi sinir sisteminin ve vücudun en önemli parçası olan beyin büyük oranda yağ dokusundan meydana gelmiştir. Çok hayati işler yaptığı için enerji sarfiyatı fazla olan bir bölümdür. Önemine binaen iki katlı bir zarla korunmaktadır. Bu zarın dışında  da sert kafatası kemiği bulunur. Beynin yaşaması yaşam için en önemli olaydır. Bu nedenle kolu kopan bir birey yaşamına devam edebilir ancak kafası kopan bir bireyin yaşayabilmesi söz konusu değildir.

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi: Omurilik

Omurilik omurilik soğanından başlayarak belimize kadar giden omurganın içerisinde yer alan bir bölmedir. Çok hassas olan bu bölge çizgili kas hareketleri gibi faaliyetleri doğrudan kontrol eder. Yukarı kısımda omuriliğe bağlanan bu yapı etrafını saran omurga kemikleriyle korunmaktadır. Omuriliğin hasar görmesi sonucu kısmi felç ya da felç görülebilir. Bu nedenle omurganın sağlam kalması çok önemlidir. Karşılıklı arabaların geçtiği iki şeritli bölünmüş bir yol gibi omurilikte de iki ana yol vardır. Bu yollardan biri beyine bilgi toplayan verileri alır. Diğeri de tam ters çalışarak beynin oluşturduğu tepkileri bütün vücuda yayar.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen + 15 =