Metal ve Ametaller Arasındaki Farklar

Doğada bulunan bütün elementler metal, ametal ve soygazlar olarak üçe ayrılır. Soygazlar sayıca az olduğu için daha çok metal ve ametal elementler karşımıza çıkar. Bu yazıda metal ve ametaller arasındaki farklar üzerinde duracağız. Metal ve ametal nedir iyi bilirsek yarımetal ve soygaz elementlerini öğrenmemiz daha kolay olur.

Bu konuda size ödev verilmişse dikkatli bir şekilde yapın ki bu konuyu doğru öğrenesiniz. Metal, ametal ve soygaz sınıfı elementleri iyi tanımak kimya dersinde başarılı olmak açısından çok ama çok önemlidir.

Metal Elementler ve Özellikleri

Periyodik sistem içerisinde yer alan elementlerin önemli bir kısmı metallerden oluşur. Birçok çeşit metal olmasına rağmen bunlardan bazıları doğada çok az görülür. Alkali metaller, toprak alkali metaller ve geçiş metalleri önemli metal sınıflarıdır.

Metallerin özelliklerini fiziksel ve kimyasal özellikler olarak inceleyelim.

Metallerin fiziksel Özellikleri

 • Metaller parlak bir görünüme sahiptir.
 • Isı ve elektrik iletkenlikleri yüksektir.
 • Erime noktaları yüksek olduğu için cıva hariç oda koşullarında katı haldedirler.
 • Yoğunlukları (öz kütleleri) fazladır.
 • Eğilir ve çeşitli şekiller alırlar.
 • Saydam özellik göstermezler.

Metallerin kimyasal özellikleri

 • Metallerin son orbitallerinde 1 – 3 elektron bulunur.
 • Elektron verme eğilimleri yüksektir.
 • Periyodik tablonun sol kısmında yer alırlar.
 • Kolay paslanır ve aşınırlar.
 • Elektron alma istekleri çok düşüktür.
 • Elektron verip yükseltgendikleri için indirgen olarak görev yaparlar.
 • Ametallerle iyonik bağ oluştururlar.
 • Oksijenle tepkimelerinden bazik oksitler oluşur.

Ametaller ve Özellikleri

Ametaller çeşit olarak metallerden daha az olmalarına rağmen doğada bulunma miktarı açısından metallerden daha fazladırlar. Canlıları oluşturan organik bileşikler ametallerden oluşur. Hidrojeni saymazsak ametaller periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar. En bilindik ametaller hidrojen, oksijen, karbon, azot, flor, klor şeklindedir.

Ametallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyelim.

Ametallerin fiziksel özellikleri

 • Mat görüntüleri vardır.
 • Elektriği ve ısıyı iyi iletmezler.
 • Erime noktaları daha düşüktür.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz fazında olabilirler.
 • Kırılgan oldukları için şekil almazlar.
 • İnce halleri saydam özellik gösterebilir.

Ametallerin kimyasal özellikleri

 • Dış orbitallerde 4 – 8 arası elektron vardır.
 • Elektron alma eğilimleri yüksektir.
 • Metallerle iyonik bağ oluştururlar.
 • Kendi aralarında elektron ortaklaşması ile kovalent bağ oluştururlar.
 • Oksitleri asidik özellik gösterir.
 • Elektronegativite değerleri yüksektir.
 • Elektron alarak indirgenirler. Bu nedenle yükseltgen olarak adlandırılırlar.

Metal ve Ametal Karşılaştırması (Tablo)

Metal ve ametal arasındaki farkları aşağıdaki tablo aracılığıyla daha net bir şekilde görebilirsiniz. Aşağıdaki tablo yukarı anlatılan özellikleri bir özeti şeklindedir.

Metal Ametal
Parlak görüntüye sahiptir. Mat görüntüye sahiptir.
Isı ve elektriği iyi iletir. Isı ve elektriği iyi iletmez.
Şekil alabilir. Şekil almaz.
Elektron vermek ister. Elektron almak ister.
Yalnız ametallerle tepkime verir. Hem metal hem de ametaller tepkime verir.
İyonik bağ kurarlar. İyonik ve kovalent bağ kurarlar.
Oda şartlarında katıdır. Oda şartlarında katı, sıvı ya da gaz olabilir.
Oksitleri bazik özellik gösterir. Oksitleri asidik özellik gösterir.
Metaller indirgendir. Ametaller yükseltgendir.
Saydam değildir. Saydamdır.
Periyodik tablonun solunda yer alır. Periyodik tablonun sağında yer alır.
Organik bileşiklerin yapısına katılmaz. Organik bileşiklerin yapısına katılır.

Metal ve ametal özelliklerini karşılaştırdık. Periyodik tablo üzerinde soldan sağa gittikçe metalik özellik azalır ve ametalik özellik artar. Bu ikisi arasında bulunan yarı metallerin özelliklerini öğrenmek için ise yarı metaller nelerdir başlığıyla yayımladığımız yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 3 =