Milli Kimliğimizi Belirleyen Unsurlar

Bütün toplumların kimliğini belirleyen kendine has özellikler bulunmaktadır. Toplumları bir arada tutan bu değerlere milli kültür denir. Bu yazıda milli kimliğimizi belirleyen unsurlar üzerinde durmaya çalışacağız.

Milli kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız şeklindeki bir soruya şu liste ile cevap verilebilir:

  • Dil
  • Bayrak
  • İstiklal Marşı
  • Tarih
  • Din
  • Yaşadığımız coğrafya
  • Kültür
  • Ülkü birliği
  • Gelenek ve göreneklerimiz
  • Örf ve ananelerimiz

Bunlardan dil, din, ve tarih birliği en önde gelen milli kimlik unsurlarıdır. Milli kimlik bir insanın benliğinin önemli bir parçasıdır.

Tarih unsuru bizim toplumsal hafızamıza ve milli kimliğimize önemli etkiler bırakmaktadır. Dilimiz bizi bir araya getiren kültürün en önemli unsurlarındandır. Din ve inanışlarımız da hayatımızı etkileyen önemli etmenler arasındadır.

Milli kimliğimizi belirleyen unsurlar

Milli Kimliğimizi Tanımak ve Geliştirmek

Bizi biz yapan değerlerin bütününe milli kimlik diyoruz. Kimlik bizi tanıtan ve diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. Milli kimlik de üyesi olduğumuz milleten dolayı sahip olduğumuz özelliklerdir.

Biz Türkiye’de doğarak birçok milli kimliği doğuştan alıyoruz. Konuştuğumuz dil bizim en büyük zenginliklerimizden biridir. Yine kimliğimiz geçmişimizden yani tarihimizden besleniyor. Aynı şekilde din bize milli bir kültür katıyor.

Milli kimliğimizi tanımanın önemi büyüktür. Çünkü milli kimlik olmadan kişinin kimliği de eksik kalacaktır. Birey içinde yaşadığı toplumdan bağımsız değildir.

Bireyin milli kültürünü ve milli kimliğini tanıması onu diğer insanlara karşı ayrımcılığa itmez. Aksine kendini tanıdıktan sonra başka milletlerle ilgili daha iyi bağ kurar. Bireyler önce insanlık bağıyla evrensel nitelikler taşır. Ardından milli kimliğiyle içinde yaşadığı toplumu oluşturur.

Aynı milletten olduğumuz insanlarla daha fazla ortak değere sahip olmamızın nedeni de milli kimliğimizdir. Çünkü aynı milletin mensupları olarak aynı dili konuşup daha iyi iletişim kurmaktayız. Ortak birçok değerimiz var. Toplumsal hafızamız ortak ve millet olarak ülkü birliğimiz bulunmakta.

Milli kimliği geliştirmenin ana yolu kendi milletini ve diğer dünya milletlerini iyi tanımaktır. Bu da ciddi bir dil, tarih ve coğrafya bilgisiyle mümkün olabilir.

Türkiye’de Milli Kimliğin Ana Unsurları

Türkiye’de yaşayan herkese Türk denmiştir. Ortak milli kimliğin de ana unsurları arasında Türk dili, Türk tarihi, ve Türk kültürü gelmektedir.

Türkler 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı sonrasında İslamiyet’i adım adım kabul etmişlerdir. Bu nedenle İslam inancı Türkler için çok önemlidir. Türk kimliğiyle İslam kimliği çoğu zaman adeta kaynaşmıştır.

Ay yıldızlı bayrak, İstiklal Marşı gibi milli değerler de bizi bir toplum yapan önemli değerlerdir. Aynı zamanda müziğimiz, folklorumuz, yemeklerimiz, millet olarak sevdiğimiz şeylerin tamamı bizi bir toplum yapmada önemlidir.

Milli kimliğin unsurları çoğu millet için aynıdır. Konuşulan dil, ülkenin bayrağı, marşı, kültürü bu unsurlardandır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four + 8 =