Mol Kavramı ile İlgili 50 Soru ve Çözümleri

10. sınıf kimya müfredatının en önemli konusu mol kavramı konusudur. Bunun nedeni ilerleyen konularda da sürekli karşımıza çıkmasıdır. Mol nedir anlamadan kimyada başarılı olmak zordur. Çünkü mol kavramı bir nevi kimyanın alfabesi gibidir.

Bu yazıda mol kavramı ile ilgili 50 soru ve çözümler birlikte verilecektir. Kısa ve basit çözümlü sorular bol miktarda çözüldüğünde konu daha iyi öğrenilir. Burada paylaşılan sorularla birlikte konuyu çok iyi tekrar etmiş olacaksınız.

Soruları en kolayından en zoruna kadar tamamını çözmenizi öneririz.

Mol kavramı ile ilgili 50 soru ve çözümleri

İlgili yazı: Hücre ile ilgili 50 soru ve cevapları

Mol Kavramı Çözümlü Soruları

#1: Aşağıdakilerden hangisi akb’yi doğru bir şekilde ifade eder?

A) 1 atomun kütlesi

B) 1 nötronun kütlesi

C) 1 elektronun kütlesi

D) 1 mol atomun kütlesi

E) 1 molekülün kütlesi

Çözüm: Atomik kütle birimi atom çekirdeğinde yer alan proton ve nötron taneciklerinin kütlesidir. Cevap B’dir.


#2: Hidrojenin kütlesi kaç akb’dir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: Hidrojenin çekirdeği sadece 1 proton içerir. Nötronu yoktur. Bu nedenle kütlesi 1 akb olur. Cevap A’dır.


#3: HNO3 molekülü kaç atom içerir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: 1 hidrojen 1 azot ve 3 oksijen bulunur. Toplamda 5 tane atom vardır. Cevap E’dir.


#4: 1 mol elma kaç tane elmadır?

A) 1

B) 10

C) 6,02.1023

D) 3,01.1023

E) 100

Çözüm: 1 mol demek doğrudan Avagadro sayısı kadar tanecik demektir. Cevap C’dir.


#5: 1 mol su (H2O) kaç mol atom içerir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: Her bir su molekülünde 3 atom bulunmaktadır. Bunlar 2 hidrojen ve 1 oksijen şeklindedir. Öyleyse 1 molde de 3 mol bulunur. Cevap C’dir


#6: Bir mol su kaç gram gelir? (H: 1, O: 16)

A) 8

B) 12

C) 16

D) 18

E) 32

Çözüm: 1 su molekülü 2.1 + 16 = 18 akb olur. Öyleyse 1 molü de 18 gram olur. Cevap D’dir.


#7: 0,4 mol CO2 kaç mol atom içerir?

A) 0,4

B) 0,6

C) 0,8

D) 1

E) 1,2

Çözüm: Karbondioksitte formülden de anlayabileceğiniz gibi 3 atom bulunur. Öyleyse 0,4.3 = 1,2 mol atom vardır. Cevap E’dir.


#8: 1 mol nötron kaç gram gelir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: 1 nötron 1 akb kütlesine sahiptir. 1 mol olduğu zaman bu 1 gram demektir. Cevap A’dır.


#9: 1 akb kaç gramdır? (N: Avagadro sayısı)

A) N

B) 1/N

C) 1

D) 2

E) 10

Çözüm: akb ile Avagadro sayısını çarparsak gram elde edilir. Akb grama göre çok ama çok küçük bir kütledir. Öyleyse cevap 1/N yani B seçeneğidir.


#10: 1 mol HCI kaç gramdır? (H: 1, CI: 35,5)

A) 1

B) 35,5

C) 36,5

D) 45

E) 57

Çözüm: Mol kütlesini bulma için molekülün içeriğini toplayalım. 1 + 35,5 = 36,5 eder. Cevap C’dir.


#11: 6.02.1023 molekül kalsiyum karbonat (CaCO3) kaç gram gelir? (Ca: 40, C: 12, O: 16)

A) 40

B) 52

C) 68

D) 80

E) 100

Çözüm: 1 mol sorulmuş. Kütleleri toplayalım. 40 + 12 + 3.16 = 100 eder. Cevap E’dir.


#12: 12,04.1023 adet karbonun kütlesi nedir? (C: 12)

A) 12

B) 16

C) 18

D) 24

E) 30

Çözüm: 2 molden bahsetmektedir. Çünkü verilen sayı Avagadro sayısın 2 katıdır. Karbonun 1 molü 12 gram olduğuna göre 2 molü 24 gramdır. Cevap D’dir.


#13: 1 mol O2 molekülünde kaç atom vardır?

A) 6,02.1022

B) 6,02.1023

C) 12,04.1023

D) 3,01.1023

E) 8,04.1024

Çözüm: 1 mol O2‘de 2 mol O bulunmaktadır. Bu da C seçeneği demektir.


#14: 0,635 gram bakır (Cu) içerisinde kaç adet bakır atomu vardır? (Cu: 63,5)

A) 6,02.1021

B) 6,02.1022

C) 6,02.1023

D) 12,04.1023

E) 12,04.1022

Çözüm: Bakırın kaç mol olduğunu bulalım. 1 molü 63,5 geldiğine göre 0,635/63,5 = 0,01 mol eder. Yani 10-2 moldür. Bunu da Avagadro sayısı ile çarparsak cevap A seçeneği bulunur.


#15: Normal şartlar altında 11,2 L CH4 gazı kaç moldür?

A) 0,4

B) 0,5

C) 0,6

D) 0,8

E) 0,9

Çözüm: Normal şartlarda gazların 1 molü 22,4 L hacim kaplar. Öyleyse 11,2 / 22,4 = 0,5 mol bulunur. Cevap B’dir.


#16: 1 mol atom içeren NO gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar?

A) 4,48

B) 8,96

C) 11,20

D) 15,68

E) 20,16

Çözüm: CO molekülünde 2 atom vardır. Öyleyse 1 mol atom olması için 0,5 mol gaz gerekir. Gazların 1 molü 22,4 L hacim kapladığına göre 0,5 molü bunun yarısı kadar yani 11,2 L kadar hacim kaplar. Cevap C’dir.


#17: Normal koşullarda 4,48 litre hacme sahip C2H6 gazı kaç mol atom içerir?

A) 0,8

B) 1,2

C) 1,6

D) 1,8

E) 2,4

Çözüm: Önce molekülün kaç mol olduğunu bulalım. 4,48 / 22,4 = 0,2 bulunur. Bir molekülde ise 2 + 6 = 8 atom bulunmaktadır. Öyleyse toplam atom sayısı 0,2×8 = 1,6 mol bulunur. Cevap C seçeneğidir.


#18: Normal şartlarda 5,6 litre hacim kaplayan bir gaz 13 gram gelmektedir. Buna göre gazın mol kütlesi kaç gramdır?

A) 13

B) 19,5

C) 26

D) 39

E) 52

Çözüm: Gazın kaç mol olduğunu bulalım. 5,6/22,4 = 0,25 bulunur. 0,25 molü 13 gram gelen bir gazın 1 molü için orantı kurarsak 13×4 = 52 gram bulunur. Cevap E’dir.


#19: 100 akb kütlesindeki helyum gazı kaç adet atom içermektedir. (He: 4)

A) 25

B) 100

C) 6,02.1021

D) 6,02.1022

E) 6,02.1023

Çözüm: Helyumun kütle numarası 4 olduğuna göre her helyum atom 4 akb gelir. Öyleyse 100 akb için 100/4 = 25 atom gerekir. Cevap A’dır.


#20: 3 mol  H2SO4 gazında toplam kaç mol S (kükürt) atomu bulunur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: 1 molekülde 1 S atomu bulunduğuna göre yine 3 mol S bulunur. Cevap C’dir.


#21: 5 mol  H2SO4 gazında toplam kaç mol O (oksijen) atomu bulunur?

A) 4

B) 5

C) 10

D) 15

E) 20

Çözüm: 1 molekülde 5 O atomu bulunduğuna göre 5×4 = 20 mol O bulunur. Cevap E’dir.


#22: 15,68 litre hacim kaplayan SO3 gazı kaç mol atom içerir?

A) 0,6

B) 1,2

C) 1,8

D) 2,8

E) 3,6

Çözüm: Yine orantı yapacağız. 15,68/22,4 = 0,7 mol bulunur. 1 molde ise 1 + 3 = 4 mol atom bulunur. Öyleyse 0,7×4 = 2,8 mol bulunur. Cevap D’dir.


#23: 25 tane oksijen atomunun kütlesi kaç gram gelir? (O: 16)

A) 16

B) 17

C) 16/6,02.1023

D) 16×6,02.1023

E) 400/6,02.1023

Çözüm: 1 oksijen 16 akb ettiğine göre 25 oksijen 16.25 = 400 akb eder. Akb’yi grama çevirmek için ise Avagadro sayısına bölmemiz gerekir. Cevap E seçeneğidir.


#24: 3 mol gaz kaç molekül gazdır?

A) 1×6,02.1023

B) 2×6,02.1023

C) 3×6,02.1023

D) 4×6,02.1023

E) 5×6,02.1023

Çözüm: 3 mol demek 3 kez Avagadro sayısı kadar demektir. Cevap C olur.


#25: 0,1 mol CH4 gazı kaç tane hidrojen atomu içerir?

A) 6,02.1023

B) 12,04.1022

C) 24,08.1022

D) 3,01.1022

E) 3,01.1023

Çözüm: 1 mol molekülde 4 mol hidrojen bulunur. Öyleyse 0,1 molde 0,1.4 = 0,4 mol hidrojen bulunur. Sayı olarak bulmak için bunu Avagadro ile çarparırız. 0,4×6,02.1023 = 24,08.1022 bulunur. Cevap C’dir.


#26: Aşağıdakilerden hangisinin atom sayısı daha fazladır?

A) 10 adet H2O bileşiği

B) 20 adet N2O bileşiği

C) 1.000 O atomu

D) 24.106 adet Mg atomu

E) 0,4 mol Na atomu

Çözüm: 1 mol demek Avagadro sayısı kadar yani 6,02.1023 adet demektir. Dolayısıyla en çok atomu E seçeneği ifade etmektedir.


#27: Aşağıdakilerde hangisinin atom sayısı daha fazladır?

A) 10.000 tane O2 molekülü

B) 1 mol C2H6 bileşiği

C) 2 mol H2O bileşiği

D) 24,08.1023 adet He atomu

E) 3 mol NO bileşiği

Çözüm: 10 bin adet O2 20 bin atom demektir. Diğer şıklara göre düşük bir rakamdır. 1 mol C2H6 bileşiği 8 mol atom içerir. 2 mol H2O bileşiği 6 mol atom içerir. 24,08.1023 adet He atomu 4 mol He demektir. 3 mol NO bileşiği de yine 3.2 = 6 mol demektir. Cevap B seçeneğidir.


#28: 0,4 molü 14 gram kütleye denk gelen bir bileşiğin mol kütlesi kaç gramdır?

A) 35

B) 40

C) 45

D) 50

E) 55

Çözüm: Burada orantı kuracağız. 0,4 mol 14 gramsa 1 mol kaç gramdır şeklinde olacaktır. 1/0,4 = 2,5 bulunur. Bunu 14 ile çarparsak 14×2,5 = 35 gram elde edilir. Cevap A seçeneğidir.


#29: 12 gram C3H4 bileşiği kaç mol atom içerir? (H: 1, C:12)

A) 1,4

B) 1,6

C) 1,8

D) 2,1

E) 2,4

Çözüm: Bileşiğin mol kütlesini bulalım. 3.12 + 4.1 = 40 bulunur. 12/40 = 0,3 mol bileşik vardır. Bileşikte 7 atom olduğu için 0,7×3 = 2,1 bulunur. Cevap D seçeneğidir.


#30: Kütlesi 112 akb olan demir (Fe) kaç tane demir kaç moldür? (Fe: 56, No: Avagadro sayısı)

A) 1

B) 2

C) No

D) 1/No

E) 2/No

Çözüm: 1 Fe atomu 56 akb demektir. 112 akb demek 2 Fe atomu demektir. 2’yi mole çevirmek istersek Avagadro sayısına böleriz. Cevap E seçeneği olur.


#31: Atom numarası 6 olan karbon atomunun 3 molü 36 gram gelmektedir. Buna göre bu atomun ptoron ve nötron sayılarıyla ilgili ne söylenebilir?

A) Proton sayısı nötron sayısından fazladır

B) Nötron sayısı proton sayısından fazladır

C) Proton ve nötron sayıları aynıdır

D) Nötr halinde elektron sayısı en büyük olur

E) Yorum yapılamaz

Çözüm: 3 molü 36 gram geliyorsa 1 molü 12 gram gelir. Öyleyse mol kütlesi 12’dir. 6 protonu olduğuna göre geriye 6 nötron kalmaktadır. Proton ve nötron sayıları eşittir. Cevap C seçeneğidir.


#32: CO2 gazıyla ilgili;

I. 6,02.1023 tanesi 3 atom içerir.

II. Aynı şartlarda eşit hacimli CH4 gazıyla aynı sayıda molekül içerir.

III. 1 molünde 18,06.1023 tane atom bulunur.

Öncüllerinden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

Çözüm: 6,02.1023 tanesi 1 mol demektir. Bu da 3 atom değil 3 mol atom içerir. Dolayısıyla I. öncül yanlıştır. 3 mol atom içerdiğine göre III. öncül doğrudur. Aynı koşullarda aynı hacimli gazların mol sayıları eşittir. Öyleyse II. öncül de doğrudur. Cevap A seçeneğidir.


#33: 2 mol su bileşiğinde (H2O) kaç gram hidrojen bulunur? (H: 1, O: 16)

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: 2 mol suda 4 mol hidrojen atomu bulunur. 4.1 = 4 gram elde edilir. Cevap D’dir.


#34: 2 mol HCI bileşiğinde kaç gram klor bulunur? (H: 1, CI: 35,5)

A) 35,5

B) 71

C) 73

D) 102

E) 105,5

Çözüm: 2 mol HCI’de 2 mol klor bulunur. 2.35,5 = 71 elde edilir. Cevap B’dir.


#35: Kapalı kaptaki bir gazın sıcaklığı değiştirilirse aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez?

I. Tanecik sayısı

II. Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi

III. Gazın basıncı

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Çözüm: Sıcaklıkla gaz basıncı ve taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişir. Ancak tanecik sayısı değişmez. Cevap A seçeneğidir.


#36: Bir X bileğinin 1 molünde 18,06.1023 adet atom bulunmaktadır. Buna göre X bileşiği kaç atomludur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Çözüm: 18,06.1023 adet demek 3 mol demektir. Demek ki X bileşiğinde 3 atom bulunmaktadır. Cevap C’dir.


#37: Hangisinde daha az atom bulunur?

A) 1 mol N2O gazı

B) 2 mol CH2 bileşiği

C) 0,5 mol C3H8 bileşiği

D) Normal şartlarda 22,4 litre CO gazı

E) Avagadro sayısı kadar Argon (Ar) gazı

Çözüm: A seçeneğinde 1.3 = 3 mol atom bulunur. B seçeneğinde 2.3 = 6 mol atom bulunur. C seçeneğindeki molekül 11 atomlu olduğu için 11.0,5 = 5,5 mol atom vardır. D seçeneğindeki gaz 1 moldür ve 2 atomlu olduğu için 2 mol atom içerir. E seçeneğinde ise 1 mol atomu tarif etmektedir. Cevap E’dir.


#38: Aşağıdakilerden hangisinin molekül sayısı daha azdır? (H: 1, C: 12, O: 16, CI: 35,5)

A) 18 gram H2O

B) 60 gram HCI

C) 45 gram C2O

D) 70 gram C5H12

E) 40 gram C2H5

Çözüm: Seçeneklere baktığımızda D seçeneği 1 mol etmemektedir. Çünkü  gazının mol kütlesi 5.12 + 12.1 = 72 etmektedir. Geri kalan seçenekler 1 mol ve üzeridir. Molekülün içerdiği atom önemli değildir çünkü molekül sayısı sorulmuştur. Cevap D’dir.


#39: 10 karbon atomunun kütlesi ne kadardır? (C: 12)

A) 12 gram

B) 120 gram

C) 12 akb

D) 120 akb

E) 1,8 kg

Çözüm: 10 karbon atomu 10.12 = 120 akb’dir. Cevap D’dir.


#40: Hepsinden aynı kütleden alınan aşağıdaki bileşiklerden hangisinden sayıca daha fazla alınmıştır? (H: 1, He: 4, C: 12, O: 16, S: 32)

A) He

B) H3PO4

C) SO2

D) SO3

E) C2H5

Çözüm: Aralarında en hafifi helyum olduğu için aynı kütleyi yakalamak amacıyla helyumdan daha fazla alınmalıdır. Cevap A seçeneğidir.


#41: 4 mol  H3PO4 bileşiğinde kaç mol atom bulunur?

A) 12

B) 16

C) 24

D) 28

E) 32

Çözüm: 1 molde 3 + 1 + 4 = 8 mol atom vardır. Öyleyse 4 molünde 4.8 = 32 mol bulunur. Cevap E seçeneğidir.


#42: Normal şartlar altında 17,92 litre hacim kaplayan CH2 gazı toplam kaç mol atom içerir?

A) 0,8

B) 1,2

C) 1,7

D) 2,4

E) 2,6

Çözüm: 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığını biliyoruz. Öyleyse 17,92/22,4 = 0,8 mol elde edilir. Bileşikte toplam 3 atom olduğuna göre 0,8.3 = 2,4 mol elde edilir. Cevap D seçeneğidir.


#43: 15 tane S (kükürt) atomunun kütlesi kaç akb eder? (S: 32)

A) 480

B) 360

C) 240

D) 120

E) 64

Çözüm: 1 kükürt 32 akb ettiğine göre 15 kükürt 15.32 = 480 akb eder. Cevap A’dır.


#44: 0,6 mol kaç adettir?

A) 6,02.1022

B) 36,12.1022

C) 18,06.1023

D) 24,18.1023

E) 78,38.1021

Çözüm: 0,6x 6,02.1022 yapacağız. Cevap B bulunur.


#45: 0,2 mol CCI4 bileşiği kaç tane klor atomu içerir?

A) 6,02.1023

B) 12,04.1022

C) 24,08.1022

D) 48,16.1022

E) 3,01.1023

Çözüm: Kaç mol atom olduğunu bulalım. 0,2.4 = 0,8 mol bulunur. Bunu da Avagadro sabiti ile çarpalım.0,8×6,02.1023 = 48,16.1022 bulunur. Cevap D’dir.


#46: Aşağıdakilerden hangisinin atom sayısı daha fazladır?

A) 20 adet Mg atomu

B) 100 adet CO bileşiği

C) 1 litre O2 gazı

D) 1018 adet Ca atomu

E) 1017 H2O atomu

Çözüm: A ve B çok düşük miktarda atom içerir. A 20 adet, B ise 200 adet atom içerir. D ve E her ne kadar büyük görünse de 1 mole göre çok düşüktür. 22,4 L 1 mol ettiğini düşünürsek 1 litre de molün yaklaşık 22’de biridir. Bu nedenle en çok atom C seçeneğinde bulunur.


#47: 3 mol HNO3 molekülün kütlesi kaç gramdır? (H: 1, N: 14, O:16)

A) 31

B) 63

C) 93

D) 141

E) 189

Çözüm: Atomların kütleleriyle adetlerini çarpıp hepsini toplayalım. 1 + 14 + 3.16 = 63 bulunur. 3 mol olduğuna göre 3.63 = 189 gram eder. E seçeneğidir.


#48: 0,4 molünün kütlesi 30 grama eşit olan bir bileşiğin içerdiği toplam proton ve nötron sayısı kaçtır?

A) 100

B) 75

C) 60

D) 45

E) 30

Çözüm: 0,4 mol 30 gramsa 1 mol kaç gramdır şeklinde orantı kurarız. 1/0,4 = 5/2 bulunur. Bunu 30 ile çarptığımızda 75 gram şeklinde mol kütlesi bulunur. Bu da bileşiğin içerdiği toplam proton ve nötron sayısı demektir. Cevap B seçeneğidir.


#49: 20 gram C3H4 bileşiği kaç mol karbon atomu içerir? (H: 1, C:12)

A) 1

B) 1,5

C) 2

D) 2,5

E) 2,7

Çözüm: Bileşiğin mol kütlesi 3.12 + 4.1 = 40 olarak bulunur. 20/40 = 0,5 mol bileşik demektir. 1 molekülde 3 karon atomu olduğuna göre 0,5.3 = 1,5 mol karbon bulunur.


#50: 78 gram potasyum içeren KOH bileşiği kaç gram kütleye sahiptir? (H: 1, O: 16, K: 39)

A) 108

B) 112

C) 116

D) 124

E) 138

Çözüm: Potasyumun mol kütlesi 39 olduğuna göre 78 gram potasyum 2 mol demektir. Potasyum molekülde 1 tane bulunduğuna göre o zaman molekül de 2 moldür. KOH’un mol kütlesi 39 + 16 + 1 = 56 şeklindedir. 2 mol bileşik 2.56 = 112 bulunur. Cevap B’dir.

10 Yorumlar

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 14 =