Mol Kesri Formülü

Mol kesri gazlarda ve diğer karışımlarda kullanılan önemli bir değerdir. Bir maddenin karışım içerisindeki mol kesri onun kısmi basıncına da doğrudan etki etmektedir. Bu yazıda mol kesri formülü basitçe verilecek ve örnek sorularla bu formül pekiştirilecektir.

Mol kesri formülü şu şekildedir: Mol kesri = istenilen maddenin mol sayısı/Toplam mol sayısı

Basit gelen bu formül öğrenciler tarafından bazen karıştırılmaktadır. Hem gazlar için hem de diğer karışım konuları için bu formül işimize yarayacaktır.

Mol kesri formülü

Mol Kesri Soruları ve Çözümleri

11. sınıf müfredatında işinize yarayacak soru ve çözümleri ele alalım. Yukarıda öğrendiğimiz formülü uygulayarak bilgimizi pekiştirelim.


1. 10 mollük bir karışımda A maddesinden 2 mol vardır. Buna göre A’nın mol kesri kaçtır?

A) 0,1

B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,5

Çözüm: Toplam mol sayısını vermiş zaten. 2 mol A olduğuna göre mol kesri 2/10 = 0,2 bulunur. Cevap B’dir.


2. 2 mol X ve 3 mol Y maddesi karıştırılıyor. Buna göre karışımda X maddesinin mol kesri ne olur?

A) 0,05

B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,6

Çözüm: Toplam mol sayısı 2 + 3 = 5 olur. X’in mol sayısı 2 olduğuna göre 2/5 = 0,4 bulunur. Cevap D seçeneğidir.


3. Bir karışımda 2 mol a, 3 mol b ve 5 mol c maddesinden vardır. Buna göre b’nin mol kesri ile a’nın mol kesrinin toplamı kaçtır?

A) 0,1

B) 0,3

C) 0,5

D) 0,7

E) 0,9

Çözüm: Toplam mol sayısı 2 + 3 + 5 = 10 bulunur. a’nın mol kesri 2/10 = 0,2 ve b’nin mol kesri 3/10 = 0,3 olduğuna göre toplamları 0,2 + 0,3 = 0,5 bulunur. Cevap C seçeneğidir.


4. 8 ayrı maddeyle hazırlanan ve 5 mol madde içeren bir karışımda bütün bu maddelerin mol kesirlerinin toplamı kaç olur?

A) 0,2

B) 0,4

C) 0,6

D) 0,8

E) 1

Çözüm: Bir karışımdaki bütün maddelerin mol kesirlerini toplarsak her zaman 1 değerini elde ederiz. Cevap E seçeneğidir.


5. 3 mol oksijene 12 gram helyum gazı eklenmiş ve homojen karışım elde edilmiştir. İki gaz tepkimeye girmediğine göre son durumda oksijenin mol kesri ne olur? (He: 4 g/mol)

A) 0,5

B) 1

C) 1,4

D) 1,8

E) 2

Çözüm: 12 gram helyum 12/4 = 3 mol olur. 3 mol da oksijen olduğuna göre toplam mol sayısı 3 + 3 = 6 mol eder. Oksijenin mol kesri ise 3/6 = 0,5 eder. Cevap A seçeneğidir.


6. 28 gram azot ve 48 gram oksijen içeren bir gaz karışımda azotun mol kesri ne olur? (N: 14, O:16)

A) 0,1

B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,5

Çözüm: 28 gram azot 28/14 = 2 mol olur. 48 gram oksijen ise 48/16 = 3 mol olur. Toplamda 5 mol elde edilir. Azotun mol kesri ise 2/5 = 0,4 bulunur. Cevap D seçeneğidir.


Bu şekilde bol örnek çözerek siz de mol kesri formülünü iyi kavrayabilirsiniz. Mol kesri birimsiz bir büyüklüktür. Bu nedenle sorularda herhangi bir birim kullanmadık.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × two =