Molekül Yapılı Element

Maddenin en küçük yapı taşına atom dendiğini biliyoruz. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere ise element denmektedir. Bir element aynı zamanda atomun özelliklerini göstermektedir. Örneğin demir elementi deyince demir atomlarının özelliklerini gösteren yapı anlamındadır. Elementler periyodik tabloda gösterilmektedir. Bu yazıda molekül yapılı element kavramı üzerinde duracağız.

Elementler tek tür atomlardan oluşan saf maddelerdir. Elementler atomik yapılı ve molekül yapılı olarak ikiye ayrılabilir.

Atomik yapılı elementlere demir, bakır, helyum, argon şeklinde örneklendirilebilir. Bu elementlerde atomlar tek tek dizilmiştir.

Molekül yapılı elementlerde ise atomlar tek tek bulunmaz. Bağ yaparak ikili veya üçlü şekilde bulunur. Yani atom olarak değil doğada molekül halde bulunur. En yaygın örnek oksijen elementidir. Oksijen O şeklinde değil O2 şeklinde iki atomlu molekül halinde bulunur.

Molekül yapılı element

Molekül Yapılı Elementlerle İlgili Sorular

Biraz da sorulan sorulara cevap vererek konuyla ilgili bilgimizi yerli yerine oturtalım.


Molekül yapılı elementler formülle mi gösterilir?

O2, H2 şeklinde gösterildikleri için evet formülle gösterilir diyebiliriz.


Molekül yapılı elementler saf madde midir?

Bütün elementler saf maddedir. Molekül yapılılar da tek cins atomdan oluşmuş ve aynı zamanda saf maddedir.


Flor atomik mi moleküler mi?

Flor, klor, iyot gibi elementler moleküler yapılıdır. Bunlar F2, CI2, I2 şeklinde gösterilirler. Bu üç atom da 7A grubunda bulunur ve halojenler olarak adlandırılırlar.


Diatomik yapılı elementler nelerdir?

Diatomik demek iki atomlu demektir. Yine aynı şekilde 2 atomlu moleküller oluşturan O2, F2 gibi elementler örnek gösterilebilir.


Molekül yapıda element örnekleri verebilir misiniz?

  • Hidrojen (H2)
  • Oksijen (O2)
  • Azot (N2)
  • Flor (F2)
  • İyot (I2)
  • Karbon (C2)
  • Fosfor (P4)
  • Kükürt (S8)

Görüldüğü gibi molekül yapılı elementler ametallerden oluşmaktadır. Bunun nedeni ametallerin kendi aralarında kovalent bağ yapabilmeleridir.

Moleküler Yapıya Sahip Bileşikler

Moleküler yapıya sahip bileşikler ile elementleri karıştırmamak gerekir. Her ikisi de molekül içerir ancak elementler tek cins atom taşırken bileşikler farklı tür atomlar içerirler.

Moleküler yapıya sahip bileşikler iyonlaşmazlar. Çünkü molekül halinde bulunurlar. En yaygın örnek şekerdir. C6H12O6 bileşiği moleküler yapılı bir bileşiktir. Bu nedenle sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez.

Buna karşın NaCI (sofra tuzu) bileşiği iyonik yapılı bir bileşiktir. Suda çözündüğünde iyonlarına ayrışır. Bu nedenle tuzlu su elektrik akımını iletilir. Çünkü tuzlu suda Na+ ve CI iyonları bulunmaktadır.

Molekül yapılı element ve molekül yapılı bileşik kavramlarını anlamadıysanız yazıyı tekrar dikkatlice okuyun. Anladıysanız da tekrar edin. Çünkü bu kavramlar kimya için çok önemli kavramlardır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + 6 =