Nükleer Fisyon Nedir?

Bu yazıda kimya dersinde karşımıza çıkan fisyon meselesi üzerinde duracağız. Nükleer fisyon nedir sorusuna cevap arayacağız. Şunu unutmamak gerekir ki nükleer fisyon hem kimyanın hem de fiziğin inceleme alanıdır. Fisyon fiziğin hangi alt dalına girer diye sorarsanız bunun cevabı nükleer fiziktir.

Nükleer fizik atom çekirdeğinde meydana gelen olayları ele almaktadır. Zaten nükleer demek çekirdekle alakalı demektir. Nükleer fisyon da çekirdekte meydana gelen fisyon olayı demektir.

Fisyon nedir sorusunu da biyoloji için de sormaktayız. Ancak biyolojideki fisyon ile fizik ve kimyada yer alan fisyon farklı şeylerdir. Biyolojide fisyon bir yapının (genellikle hücrenin) bölünmesidir. Nükleer fisyon ise atom çekirdeğinde meydana gelen parçalanmadır.

Nükleer Enerji Nedir?

Atom çekirdeğinde parçalanma (fisyon) veya kaynaşma (füzyon) reaksiyonlarının gerçekleşmesiyle ortaya çıkan büyük miktardaki enerjiye nükleer enerji denmektedir.

Atom bombası nükleer enerjinin en çarpıcı örneklerini ortaya koymuştur. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde atom teorisiyle ilgili gelişmeler atom bombasının teorik alt yapısını oluşturmuştur. İkinci Dünya Savaşında kullanılan atom bombası yüz binler ile ifade eden insanların aynı anda ölmesine neden olmuştur.

Bu silahın etkili olmasının ana nedeni çok büyük bir enerjiyi çok kısa sürede ortaya çıkarmasıdır. Atomun birinin çekirdeğinin parçalanmasıyla ortaya çıkan serbest parçacıklar diğer atomları da parçalamakta ve aynı anda çok büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Bu olaya zincirleme reaksiyon denmektedir.

Bu anlattıklarımız ışığında atom bombası fisyon mu yoksa füzyon mu diye sorsak artık hepiniz cevap verebilirsiniz. Atom bombası nükleer fisyon (parçalanma) olayıdır.

Bugün nükleer enerji santrallerinde atom çekirdeğinden elde edilen enerji insanlık yararına elektrik enerjisi olarak kullanılabilmektedir. Nükleer enerji denince akla sadece nükleer silahlar gelmemelidir.

Nükleer Enerjinin Keşfi

Nükleer enerjinin keşfi ile kullanılması arasında çok kısa bir süre vardır. II. Dünya Savaşı yıllarında nükleer enerjinin araştırma süreçleri devam etmesine rağmen savaş sonuna atom bombası yetişmiştir. 1938 yılında Alman fizikçi Otto Hahn ve Fritz Strassman uranyumu ağırlaştırmak için nötron gönderiler.

Hatta Otto Hahn dönemin Alma Nazi iktidarını desteklemiş ve bu amaçla silah üretmeye çalışmıştır.

Eş zamanlı olarak Hitler’den kaçarak Avrupa’nın çeşitli yerlerine ve Amerika Birleşik Devletlerine sığınan bilim adamları da karşı saldırı için çalışmalara başladı. Amerika’da bulunan bilim insanları başarılı olmuştur. Bu ekibin içerisinde büyük bilim insanı Albert Einstein da bulunmaktadır.

Fisyon Nerelerde Kullanılır?

Fisyon fiziğin hangi alt dalına gider söyledik. Çekirdek reaksiyonları günümüzde enerjinin artan önemine binaen önemli birer enerji alternatifi olmuşlardır.

Bugün nükleer enerji santrallerinde çoğunlukla fisyon tepkimeleri kullanılmaktadır. Fisyonun tersi olan füzyon (hidrojen bombası) daha fazla enerji elde etmeye olanak sağlar ancak gerçekleştirmesi de oldukça zordur.

Nükleer enerjiden faydalanmak için son derece dikkatli olmak gerekir. Çünkü daha önce yaşanan kazalar büyük felaketlere neden olmuştur. Nükleer patlamaların zararı sadece o anla sınırlı değildir. Çekirdek patlamasından dolayı ortaya çıkan radyasyon uzun yıllar boyunca canlılara zarar vermekte ve genetik yapıyı bozmaktadır.

Atom bombası atıla Japonya üzerinden 70 yıldan fazla geçmesine rağmen bugün halen bombanın zararlarını görmektedir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 5 =