Nükleon Sayısı Nasıl Bulunur?

Kimya sorularında bazen nükleon sayısı sorulur. Bazen de sorularda geçtiği için nükleon sayısını bulmamız gerekir. Bu yazıda nükleon sayısı nasıl bulunur anlatacağız. Aslında bunun için çok temel bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Nükleon sayısı nedir bilirsek bu tür soruları da rahatlıkla yapabiliriz.

Bir atomun çekirdeğinde yer alan toplam tanecik sayısına nükleon sayısı denir. Atom çekirdeğinde proton ve nötronlar yer aldığı için nükleon sayısı asında proton ve nötron sayısının toplamı demektir.

Proton sayısı + nötron sayısı = nükleon sayısı = kütle numarası

Nükleon sayısı neye eşittir öğrendik. Evet, bu kadar basit. Nükleon sayısı ile kütle numarası aynı anlama gelmektedir.

Zaten nucleus çekirdek demektir. Biyolojide nükleik asitler nasıl çekirdek asitleri oluyorsa kimyada da nükleon demek çekirdekle ilgili demektir.

Nükleon sayısı gibi karıştırılan bir diğer kavram da çekirdek yüküdür. Çekirdek yükü proton sayısına eşittir. Yüklü tanecik olduğu için çekirdekte yükü belirler. Bu nedenle adına çekirdek yükü denir.

Nükleon sayısı nasıl bulunur

Nükleon Sayısı Soruları

Konuyla ilgili örnek sorular çözerek konuyu daha iyi öğrenmeye çalışalım.


Soru 1. Bir atom çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı 10’dur. Buna göre nükleon sayısı kaçtır?

Çözüm: Zaten soruda bize nükleon sayısının tanımı vermiştir. Bu nedenler onun da cevabı 10’dur.


Soru 2. Kütle numarası 34 olan bir atom 1 elektron alarak iyon haline geliyor. Buna göre iyonun nükleon sayısı neye eşittir?

Çözüm: Kütle numarası yani nükleon sayısı elektron alışverişiyle değişmez. Elektronlar çekirdekte değil yörüngelerde yer alır. Ayrıca elektronların kütlesi proton ve nötronların kütlesinin yanında ihmal edilebilir. Bu nedenle kütle numarasında da hesaba katılmazlar.


Soru 3. Bir atomun toplam nötr tanecik sayısı 12 ve çekirdek yükü de 11’dir. Buna göre bu atomun nükleon sayısı kaç bulunur?

Çözüm: Atomdaki nötr tanecik sayısı nötronlardır. Çünkü protonlar + ve elektronlar – yüklüdür. Öyleyse bu atom çekirdeğinde 12 nötron vardır. Çekirdek yükü ise proton sayısıdır. Bu durumda nükleon sayısını 11 + 12 = 23 buluruz.


Soru 4. Nötr bir atomda elektron sayısı 18 olarak bilinmektedir. Bu atomun çekirdek yükü ile nötr tanecik sayısı aynı olduğuna göre atomun nükleon sayısı kaçtır?

Çözüm: Verilen bilgilerden verilmeyenleri çıkarmaya çalışalım. Atom nötr olduğuna göre elektron sayısı ile proton sayısı yani çekirdek yükü aynı olacaktır. Öyleyse proton sayısı da 18’dir. Çekirdek yükü ile nötr tanecik sayısının aynı olduğu söylenmiş. Nötr tanecik sayısı ad zaten nötron sayısı olduğuna göre o da 18’dir. Öyleyse nükleon sayısını da 18 + 18 = 36 olarak buluruz.


Atomla ilgili terim ve kavramları oturtursak kimyada çok rahat ederiz. Bunlar karıştığı sürece bize hep zor gelecektir. Ancak mantığı oturtulduğunda her şeyin çok daha kolay olduğu görülecektir. Bu nedenle atomla ilgili terimleri çok öğrenmek gereklidir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 3 =