Organik ve Anorganik Bileşikler Arasındaki Farklar

Bileşikler temelde organik bileşikler ve anorganik (inorganik) bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Organik bileşiklerin yapısında genel olarak C ve H atomları bulunur. C ve H atomlarının yanı sıra S, O, N, F, Cl, Br ve I gibi atomlar da organik bileşiklerin yapısına katılabilir.

Organik olmayan bileşiklere de anorganik bileşikler denmektedir. Bu yazıda organik ve anorganik bileşikler arasındaki farklar üzerinde duracağız.

Organik bileşiklerle uğraşan kimya dalına organik kimya, anorganik bileşiklerle uğraşan kimya dalına ise anorganik kimya denmektedir.

Organik ve Anorganik Bileşiklerin Arasındaki Farklar

Aşağıdaki tabloda iki bileşik sınıfı arasındaki temel farkları görebiliriz:

Organik Bileşikler Anorganik Bileşikler
Ana kaynağı canlılar ve canlı
kalıntılarıdır.
Ana kaynağı doğadaki minerallerdir.
Tepkimeleri çok yavaştır. Tepkimeleri genellikle hızlıdır.
Tepkimeleri karmaşık ve düşük verimlidir. Tepkimeleri basit ve yüksek verimlidir.
Erime ve kaynama noktaları
genellikle düşüktür.
Erime ve kaynama noktaları
genellikle yüksektir.
Çoğunun kendilerine özgü kokuları
vardır.
Çoğunun kendilerine özgü kokuları
yoktur.
Yanıcıdır. Genellikle yanıcı değildir.
Doğadaki sayıları çok fazladır. Doğadaki sayıları organik bileşiklere
göre daha azdır.
Genellikle kovalent bileşiklerdir. Genellikle iyonik bileşiklerdir.

Bu tabloya baktığımız zaman organik bileşiklerin ve anorganik bileşiklerin temel farklarını görebilmekteyiz.

Organik ve Anorganik Bileşiklere Örnekler

Yukarıda organik bileşiklerin karbon (C) ve hidrojen (H) temelli olduğunu söyledik. Bu nedenle organik kimyaya karbon kimyası da denmektedir.

Buna rağmen yapısında C atomu bulunan her bileşik organik değildir. Buna dikkat etmek gerekir. Örneğin CO, CO2, HCI gibi bileşikler karbon içermelerine rağmen anorganik bileşiklerdir.

Organik bileşiklere şu örnekler verilebilir: CH4, C2H5OH, C6H12O6, CCl4, CH2O, CH3COOH, C2H4, C3H8

Anorganik bileşiklere örnek olarak şu bileşikler gösterilebilir: HCl, NaCl, NaOH, HCN, CaCO3, CO2, H2CO3, KMnO4, HF

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − one =