Orhan Bey (Orhan Gazi)

Orhan beyOsmanlı padişahlarının hepsinin önemli olduğundan bahsetmiştik. Elimizden geldiği kadar bu padişahları teker teker tanıtmaya çalışacağız. Orhan Bey de babası Osman Bey gibi önemli bir Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devletinde ortaya çıkan birçok ilki Orhan bey yaptırmıştır. Orhan Bey’e gazi bir komutan olması hasebiyle Orhan Gazi de denir.  Şimdi bu değerli devlet adamının hayatına bir göz atalım.

Orhan Bey, 1821 yılında Söğüt’te doğmuş, 1362 yılının mart ayında Bursa’da vefat etmiştir. Osmanlı imparatorluğunun ikinci padişahıdır. Osman gazi ve Mal hun hatunun oğludur. Halk tarafından çok sevilen fakirleri seven ulemaya merhametli ve saygılı bir padişahtır. Ayrıca çok dindar, adaletli ve naif biridir. Halk arasına girip onlarla yemek yiyip dertleşecek kadar mütevazi bir insandı. Ayrıca İznik’i fethettiği zaman Hıristiyanlara gösterdiği insancıl davranış dillere destan olmuştur. Şekli şemailine gelince sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu biri olduğu rivayet edilmektedir.

Orhan gazi Osmanlı devletini çok büyütmüş ve teşkilatlandırmıştır. Orhan gazi sadece Türkler değil yabancı tarihçiler dahi tastık etmiştir. Orhan gazi daha 15 yaşında iken harplere iştirak etmiş ve hayatının büyük bir kısmını harp meydanlarında geçirmiştir. Orhan Bey babasından 6.000 km. kare olarak teslim aldığı toprakları 6 misline çıkararak 95.000 km. kare yapmıştır.

Orhan gazi devletin muntazam bir idare sistemine bağlanmasını gerekli görmüş ve teşkilat işini ise, Alâeddin paşa ile Şeyh Edebalinin bacanağı olan Çandarlı kara Halil paşa’ya havale etmiştir. Orhan gazi zamanında yaptığı teşkilatı üç noktada toplayabiliriz: ordu, para, kıyafet.

Orhan bey’in büyük oğlu Süleyman paşa kendisinden önce vefat ettiği için idareyi kendi sağlığında iken başkumandanlık görevini ikinci oğlu Murad Hüdavendigar’a devretmiştir.

Orhan Bey mimaride de geri kalmamış, Osmanlılar tarafından yaptırılan ilk cami (1333-1334) senesinde İznik’te yapılan Hacı Özbek camiidir ve Orhan Bey yaptırmıştır. Bursa medresesini Orhan Bey yaptırmıştır ve ilk sultan unvanı onun zamanında kullanılmıştır.

Ve Yine ilk Osmanlı parası da onun zamanında basılmıştır. Adaletiyle Hristiyan halkı tarafından benimsenmiş ve bu da fetih yollarını kolaylaştırmıştır. Zamanında yapılan fetihler: 1326’bursa, 1329’da İznik,1337’de gemliği fethetti. Bizanslılara karşı Palekanon (Maltepe) zaferini kazandı.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 − three =