Ormancılık İle İlgili Meslekler

Ormanların doğa için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ancak ormanlar aynı zamanda ekonomik açıdan da çok önemlidir. Geçimini ormana dayalı sürdüren birçok iş kolu bulunmaktadır. Bu yazıda ormancılık ile ilgili meslekler üzerinde duracağız.

Orman alanları yaşanabilir karaların önemli bir kısmını kaplamaktadır. Çok geniş orman alanları bize oksijen sağlamakta ve doğamızı güzelleştirmektedir. Aynı zamanda orman ekonomisine de bu alanlar kaynaklık etmektedir.

Ormancılıkla ilgili meslekler listesi şöyledir:

  • Odunculuk
  • Kerestecilik
  • Orman endüstri mühendisliği
  • Orman mühendisliği
  • Yabani hayvan avcılığı
  • Herbalistlik
  • Araştırmacılık
  • Ağaçlandırma uzmanı
  • Orman bakanlığı çalışanı

Kerestecilik gibi alanlar geniş birer sanayi alanıdır. Kullandığımız ahşap ürünlerin tamamı kerestecilik sektörüne dayanmaktadır.

Ormancılık ile ilgili meslekler

Ormanlardan Ekonomik Olarak Yararlanma

Bir ülkenin doğal kaynakları değerlendirilirken sadece madenlerine bakılmaz. Orman alanlarının genişliği ve kalitesi, kullanılabilir su miktarı, iklim olanakları gibi birçok faktör doğal güzelliğin bir parçasıdır.

Ormanlar ekonomik olarak yararlandığımız alanlardır. En başta kağıt sanayisi ormanlara dayanmaktadır. Ormanlardan toplanan ağaçların hücrelerinden elde edilen selüloz kağıt sanayisinin ana ham maddesidir.

Ayrıca ahşap sanayisinin da ham madde kaynağı ormanlardır. Ormanlarda yetişen çeşitli ağaç türleri farklı kalitede ahşap elde edilmesi için imkanlar sunmaktadır.

Ormanların ekonomik olarak en önemli özelliklerinden beri kendi kendine yetiştikleri için üretim maliyetinin düşük olmasıdır. Ormancılık tarım gibi her yıl düzenli yapılan ekim işlemlerini içermez.

İlgili yazı: Tarım ile ilgili meslekler

Orman Alanlarının Korunması

Ormanda kesilen bir ağacın tekrar aynı özelliklere ulaşabilmesi için bazen 50 yıl gerekir. Bu nedenle orman zenginliği bir anda telafi edilebilecek bir zenginlik değildir. Ormanı kesmek kolaydır ancak yerine yenisini koymak çok zordur.

Durum böyle olunca ormanların maddi amaçlarla kullanılması da devlet kontrolünde olmalıdır. Ağaçlar belirli bir yaşlılığa ulaşmadan kesilmemelidir. Kesilen ağaçların yerine yeni ağaçlar ekilmeli ve bu denge korunmalıdır. Kesimler belirli bölge ve türlerle sınırlandırılıp kontrol sağlanmalıdır.

Devlet herhangi bir kontrol sağlamadığı taktirde ekonomik hırs ormanların yok olmasına neden olabilir. Ayrıca orman yangınlarına karşı da ormanlarda çeşitli ıslah çalışmaları ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Türkiye orman açısından zengin bir ülkedir. Bu zenginlik korunmalı ve geliştirilmelidir.

Türkiye’nin Orman Zenginliği

Türkiye orman açısından zengin bir ülkedir. Bunda Türkiye’de iklim çeşitliliğinin zengin olması, farklı yükselti alanlarının bulunması ve iklim ormana elverişli olması gibi nedenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de çöl alanlarının olmaması bu duruma katkı yapmıştır.

Ormancılıkta orman alanları genellikle hektar ile ölçülür. Türkiye’de yaklaşık olarak 22 hektar kadar orman alanı bulunmaktadır. Türkiye’nin toplam yüz ölçümü yaklaşık 80 hektardır. Bu ya yaklaşık olarak %22’lik bir orman alanı demektir.

Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan sonra orman zenginliğinin önemi anlaşılmış ve bu alanda çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Ülkemizde tarım ve orman bakanlığı adında bir bakanlık bulunmakta ve bu bakanlığa bağlı orman müdürlüğü ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Ülkemizde orman alanlarının ıslahı ve ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. Bu sayede orman alanlarının belirli bir oranda olması sağlanmaktadır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven + 1 =