Osman Gazi

osman gaziOsman Bey ya da diğer adıyla Osman Gazi Osmanlı Devletinin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Osmanlı tarihi Türk ve İslam tarihi içerisinde çok büyük bir yere sahip olduğu için Osman Gazi de bu devletin kurucusu olarak tarihimizde çok büyük bir öneme sahiptir. Aslında Osmanlı devleti gibi önemli bir devlet söz konusu iken 36 padişahın hepsinin ayrı ayrı önemi vardır. Bu padişahların hepsini tanıtmaya çalışacağız. Ancak tabi ki önceliklerimiz tarih içerisinde sıyrılan bu ender şahsiyetler olacaktır. Örneğin daha önce büyük devlet adamı ve asker Fatih Sultan Mehmet hazretlerini konu edinmiştik. O Osman gazinin kurucusu olduğu devletin 7. Padişahıdır. Osman gazi Fatih mertebesindeki bütün padişahların da atasıdır. Bu nedenle Osman gazinin Türk ve İslam tarihi içerisinde ekstra önemi vardır. Zaten Osmanlı Devleti’nin isim babası da Osman Gazidir.

Osman gazi 1258 yılında doğmuştur. Babası başka bir tarihi önder olan Ertuğrul Gazidir. Hatta bazı tarihçiler babası Ertuğrul’u bu devletin esas kurucusu olarak görürler. Osman gazi babasının önderlik ettiği boya babasının ölümünden itibaren liderlik yapmıştır. 1299 tarihi itibariyle de bu boyu bir beylik haline getirmiştir. 1299 yılından 1326 yılında ölünceye değin 27 yıl boyunca ülkeye liderlik etmiştir. Bu dönemde yaptığı savaşları kazanarak devleti büyütüp güçlendirmiştir. Söğüt ve Domaniç dolaylarında doğan bu küçük beyliği devlet yapısına kavuşturmak için büyük adımlar atmıştır. Bizans ile girdiği savaşların hepsinden galibiyetle çıkması onun aynı zamanda büyük bir asker olduğunu da göstermektedir.

Osman Gazinin annesi Halime Hanımdır. Küçüklükten beri iyi bir eğitim alması ve babasının yanında yetişmesi onun iyi bir yönetici olmasını sağlamıştır. Bu aşamadan sonra Osman Bey’in sürekli bir şekilde devleti büyütmeye çalışmasında ciddi bir akıl yapmaktadır. Osman bey diğer Türk beylerinin düştüğü hataya düşmeyerek Müslümanlar arası kavgadan çok Osmanlıyı batı yönünde genişletecek bir fetih politikası izlemiştir. Bu nedenle gayrimüslim Bizans ile savaşarak cihat anlayışını da orduda hakim kılmıştır.

Bir Yorum

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − nine =