Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Continuous TensePast continuous tense İngilizce’de yaygın olarak kullanılan tenselerden bir tanesidir. Past continuous tense geçmişte bir süre devam eden durumlarda kullanılır. İngilizce’deki bu zaman geçmişte bir işlemin devam ettiğini vurguladığımız durumları açıklamamıza olanak sağlar. Türkçe’de -yordu eklerinin geçtiği yerleri düşünün. Geliyordum, gidiyordum, seviyordun, yapıyordunuz. Bütün bunlar past continuous tense ile anlatılır. Past continuous tense konu anlatımını gramer yapısını vererek başlatalım.

Subject + was/were + verb(ing)

Olumlu cümle yapısı bu şekilde olacaktır. Olumsuz ve soru cümlesini söyleme gereği duymuyoruz. Kural her zaman aynı. Olumsuz cümlelerde was/were yardımcı fiillerinden sonra not kelimesi gelir. Sorularda da bu yardımcı fiil özneden önce gelir. Bu kadar basit.

What were you doing? Ne yapıyordun?

I was working yestarday. Dün çalışıyordum.

He was not sleeping. O uyumuyordu.

Present continuous tense konusunu anlatmıştık daha önce. Burada present yerine past anlamı vermek için am/is yerine was, are yerine de were kullanırız. Başka hiçbir fark yoktur. Gramatik olarak aradaki fark böyle küçükken anlam olarak da fark yine azdır. Bugün yürüyorum ile dün yürüyordum cümleleri arasındaki benzerlikten aklınızda tutabilirsiniz.

Past Continuous Tense Konu Anlatımı Detayları

Past continuous tense konu anlatımı detaylarına inersek dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Öncelikle bu konuyu iyi öğrenmek için gramer çalışmaktan ziyade pratik yapmanız gerekir. Hem yazma, hem okuma hem de dinleme egzersizleri size bu konun kavranmasında yardımcı olacaktır. İngilizce öğrenmek İngilizce ile geçirilen zamanla paralel olarak gerçekleştirilir.

Past continuous tense kullanım olarak “background information” denilen arka plan bilgisi için çok yaygındır. Mesela bir şey yaparken başka bir şey gerçekleşirse bu zamanla anlatırsınız. Mesela falanca şey olurken ben falanca şeyi yapıyordum gibi cümleleri bu tense ile kurarsınız. Şimdi past continuous tense konu anlatımının tam olması için aşağıda verilen örnekleri İngilizce’ye çevirin.

Ben dün sabah uyuyordum.

Sen geçen sene geliyor muydun?

Ayşe yemek yemiyordu.

Sen uyuyor muydun?

Sadece biraz kahve hazırlıyordum.

1990’larda çok az kişi cep telefonu kullanıyordu.

Birini mi bekliyordun?

Bu cümleleri İngilizce’ye doğru çevirdiğiniz taktirde artık past continuous tense konusunda bir adım daha ilerlemiş olacaksınız. Aynı zamanda genel İngilizce seviyeniz de yükselmiş olacak.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen + thirteen =