Periyodik Tablo ile İlgili Çalışma Yapan Bilim Adamları ve Görüşleri

Periyodik tablo bir günde icat edilmiş bir şey değildir. Zamanla birçok bilim adamının katkı yapmasıyla bugünkü halini almıştır.

Doğada bulunan tüm maddeleri bir tabloya aktarma görüşü eskiden beri vardır. Ancak bunun doğru bir şekilde gerçekleşmesi için atomu iyi tanımak gerekir. Atomla ilgili bilgiler arttıkça periyodik tablonun şekillenmesi de daha kolay olmuştur.

periyodik sistemin tarihçesi

Tarihsel Süreç İçerisinde Periyodik Tablo

Periyodik tablonun tarihsel gelişimi içerisinde öne çıkan bilim adamları olmuştur. Bu bilim adamlarının görüşlerini paylaşacağız.

Johann Wolfgang Döbereiner: 1780 doğumlu Alman kimyacıdır. 1829 yılında özellikleri birbirine benzeyen elementlerin üçlü gruplara ayrılması gerektiği ileri sürmüştür. Bu element sınıflandırması ile ilgili ilk sistematik çalışmadır.

Triadlar kuralı denen kanunu o ortaya koymuştur.

Alexandre Beguyer de Chancourtois: 1820 Fransa doğumlu bilim insanıdır. Maddelerin fiziksel özelliklerine bakarak dikey bir sarmal olarak sıralamıştır. Bu görüşünü ortaya koyarken araya bazı iyonları ve bileşikleri de dahil etmiştir.

John Newlands: İngiliz kimyacıdır. O dönemde sınırlı sayıda bilinen elementi sıralamıştır. Kütle numaralarına göre yatay sıralama yaptığında 8 elemenette bir benzer özelliklerin tekrar ettiğini görmüştür. Bu periyodik sistemin geliştirilmesi açısından önemli bir görüştür.

Dimitri Mendeleyev: Rus bilim adamı ve kimyagerdir. Bugünkü periyodik cetvelin temelini atmıştır. Elementleri kütle numaralarına göre sıralamıştır. Benzer özellikte olan elementler alt alta gruplara denk gelmiştir.

Element sayısı tamamlanmadığı için tabloda bazı boşluklar kalmıştır. Mendeleyev bu boşlukları boş bırakmış ve daha sonra bulunan elementlerle bunlar dolmuştur. Sadece soldan sağa gidildiği zaman bazen kütle numaralarının eşit olduğu örnekler bu görüşe problem çıkarmıştır.

Lothar Meyer: Alman kimya adamıdır. Mendeleyev’in görüşlerine çok benzer görüşleri ondan habersiz bir şekilde sunmuştur. Daha sonra bu iki bilim adamının aynı dönemde benzer çalışmaları yürüttüğü ortaya çıkmıştır.

Henry Moseley: İngiliz fizikçidir. Çok genç yaşta Mendeleyev’in karşılaştığı problemi çözmüştür. Elementlerin sıralamasının kütle numarasına göre değil atom numarasına göre yapılması gerektiğini öne sürmüştür. Böyle olduğu taktirde soldan sağa gidildikçe asla tekrar etmeyen bir dizinin oluştuğunu görmüştür.

Birinci Dünya Savaşına asker olarak katılmak zorunda kalan Moseley Çanakkale Cephesine gelerek İngiliz ordusu içerisinde 25 yaşında ölmüştür.

Glenn Seaborg: 1912 ABD doğumlu bilim adamıdır. Aktinit ve lantanitler olarak bilinen son iki sırayı periyodik tabloya o eklemiştir. Böylece modern periyodik sistem oluşmuştur.

Bir Yorum

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 − six =