Periyodik Tablo

Doğada bulunan elementlerin sınıflandırılması için hazırlanmış kimya tablosuna periyodik tablo denir.  Periyodik tablo farklı isimlerle karşımıza çıkabilir. Bu isimler genellikle, periyodik cetvel, elementler tablosu, periyodik çizelge şeklindedir. Periyodik tabloda elementler, proton sayılarına göre sıralanmışlardır. Bir elementin en önemli karakteristiği proton sayısı, yani atom numarasıdır.periyodik tablo

Periyodik tabloyu gerçek manada yapan Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev‘dir.

Periyodik Tablo Kavramları

Periyodik tabloyu anlamak için periyodik tablo kavramlarını bilmek gerekir.

Grup: Periyodik tabloda elementlerin alt alta sıralandığı sütuna grup denir. Aynı guruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları, dış katmanın elektron dizilimi aynıdır. Kimyasal özellikleri ise benzerlik gösterir.<

Periyot: Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Toplamda 7 periyot bulunur. 6. periyottan alınıp aşağı geçirilen elementlere lantanit, 7. periyottan alınıp aşağı taşınan elementlere de aktinit denir.

Elektronegatiflik: Bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Doğrudan bir ölçümü yoktur, ancak iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinin aritmetik ortalaması olarak düşünülebilir.

Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi arttığından elektronegatiflik artar. Aşağıdan yukarı ise azalır.

İyonlaşma enerjisi: Atomdam elektron koparmak için gerekene enerjiye denir. İyonlaşma enerjisi bulunurken son yörüngedeki elektron sayısına bakılır. Son yörüngesinde elektron sayısı fazla olanın genellikle iyonlaşma enerjisi daha fazladır.

Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe

  • Atom numarası büyür.
  • Kütle numarası büyür.
  • Metalik azalır.
  • Ametallik artar.
  • Elektron vermek zorlaşır.
  • Elektron alma isteği artar.
  • Atom çapı azalır.
  • Asitlik özelliği artar.
  • İyonlaşma enerjisi artar.
  • Elektronegatiflik artar.

Kaynaklar:

Vikipedi

Webders

Ptable

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 − 9 =