Periyodik Tablonun Kısa Tarihi

Periyodik tablonun ya da başka bir deyişle periyodik cetvelin tarihçesi kimya bilimi açısından çok önemlidir. Proje ödevi olarak sıkça karşımıza çıkan bu konuyu kısaca ele alalım. Periyodik tablonun tarihçesi uzun bir konu alsa da biz aşağıda biraz daha özet anlatmaya çalıştık.

Periyodik Cetvelin Tarihçesi ve Özellikleri

1789 yılında öncüleri ve çağdaşlarının çalışmaları üzerine inşa ettiği çalışmalarıyla önemli işler başaran Fransız kimyager Antoine Laurent Lavoisier, ilk olarak elementleri daha küçük parçalara ayrılamayan yapılar olarak tanımladı. Kendisi bir liste hazırlayıp 33 tane elementi bu listeye dahil etti. Ancak sonradan ortaya çıkan verilen bu listedeki yapıların bir kısmının element dahi olmadığını gösterdi.

periyodik tablo

Lavoisier’ın girişimi kimya biliminde ciddi bir teşvik sağladı. 1803 yılında, İngiliz kimyager John Dalton kütlece farklı oranlarda göre hazırladığı liste ile elementleri kendince sınıflanmış oldu. Aynı zamanda elementlerin hidrojenden farklı sayıda içeren yapılar olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bu teorinin bir parçası olarak Dalton bütün elementleri hidrojene göre ağırlık açısından sınıflandırdı.

Periyodik Sistemin Tarihçesi ve Dimitri Mendeleyev

1869 yılında, Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev elementlerin atom ağırlıklarına göre bir tablo elemanları düzenledi. Alman kimyager Julius Lothar Meyer de bundan habersiz ve bağımsız bir şekilde 1870 yılında aynı işlemi yaptı.

Dalton’un formülasyonundan sonra 60-70 yıl içinde birçok bilim adamı elementlerin organizasyon yapısını oluşturmak için çalışmalarda bulundu ama bir tek Mendeleyev başarılı olabildi. Mendeleyev’in başarılı olmasının sebebi bilinen atom ağırlıklarının arasında atom ağırlığı olan fakat henüz keşfedilmemiş elementlerin olduğunu bilmesiydi. Düşük atom ağırlıkları bulunan elementler arasında o benzer kimyasal özellikler bulunduğunu fark etti.

Aynı zamanda art arda gelen 7’li atom gruplarının da birbirine benzediğine dikkat etti. Atoma ağırlığı ile elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri arasında bir bağ olması kimya kanunlarının temellerini oluşturdu. Mendeleyev’in hazırladığı çalışma periyodik tablonun temeli oldu ve modern kimya çalışmalarına hız kazandırdı.

Zamanla Mendeleyev tarafından hazırlanan periyodik tablo bazı küçük değişikliklere uğramıştır. Aşamalı olan bu tabloya birçok yeni element eklendi. Günümüzdeki periyodik tablo zamanla şimdiki halini almaya başladı. Dikkat ettiğimizde periyodik tablonun şimdiki düzeninde atom numarası sıralamada öncelik nedenidir. Ancak atom ağırlığı ile atom numarası arasında da doğrusal bir oran vardır. Periyodik tablo yakın döneme kadar da değişikliğe uğramıştır. Doğada çok miktarda bulunan elementlerin yanı sıra sadece birkaç gram bulunduğu halde element sınıfına girebilecek olan yapılar ortaya çıkmıştır. Bu şekilde periyodik tablo bugünkü halini almıştır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − 11 =