Rakam Nedir?

Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımızın sıklıkla sorduğu rakam kavramını anlatacağız. Yine yazımızda neyin sayı ya da rakam olduğu, toplamda kaç tane rakam olduğu gibi sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

Önce rakam nedir iyi öğrenmeliyiz. Ardından örneklerle birlikte rakam ve sayı arasındaki fark üzerinde duracağız.

Rakamın Tanımı

Rakam, bir sayıyı gösterirken kullanılan her bir sayısal işareti ifade eder. Örnek vermek gerekirse 839 sayısını yazarken 3 rakam kullanılmıştır. Bu rakamlar 3, 8 ve 9’dur. Görüldüğü üzere rakamların amacı sayıları ifade edebilmektir.

Tarih boyunca matematikte üçlü, beşli, yedili, sekizli vs sayı tabanları kullanılmıştır. Modern matematikte onlu sayı tabanı kullanılır. Buna göre 0’dan 9’a kadar olan sayılar tek hane ile gösterilirken 10’dan sonraki sayıların tek hane ile gösterilmelerine imkan yoktur.

rakam nedir

En küçük rakam sıfırdır. En büyük rakam 9’dur. Toplamda on adet rakam vardır ki bunlar; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0’dır.

Rakamların Özellikleri

Bu başlık altında sizlere rakamların bazı özelliklerini vererek var olması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermeye çalışacağız.

  • Rakamlar, sayısal ifadeleri göstermeye yarayan imlerdir. Fakat her matematiksel im rakam değildir. Örneğin √ ve ƒ ifadeleri de birer imdir fakat sayıları göstermemize yardımcı olmadıklarından rakam değillerdir.
  • Her rakam bir doğal sayıdır. Her rakam bir tam sayıdır.
  • Her rakam sayıdır. Fakat her sayı rakam değildir. Örnek vermek gerekirse 5 rakamı aynı zamanda bir sayıyı ifade eder ama 39 sayısı bir rakam değildir. Çünkü tek bir işaretle ifade edilememektedir.
  • Dünyanın birçok dilinde ve ülkesinde farklı işaretler kullanılsa da onlu sayma tabanı kullanılır yani 10 rakam vardır.
  • Negatif sayılar da rakam değillerdir. Misal -5 sayısının pozitifi rakam iken bu ifade negatif olduğundan rakam ifade etmez.

Rakam ile Sayı Arasındaki Fark

Yukarıda her sayı rakamdır ancak her rakam sayı değildir dedik. Bunun mantığı şuradan ileri gelmektedir. Matematikte değer bildiren her şey sayıdır. Sayı çok genel bir ifadedir. Örneğin 1 nasıl sayıysa 0,2 de sayıdır. Yine aynı şekilde √5 ve -49/2 de birer sayıdır. Ancak rakam matematikte tek başına anlam ifade eden harflere verilen isimdir.

Kısacası rakamlar matematiğin alfabesidir. Matematikte rakam kavramı alfabe gibi kullanılabilir. Örneğin 1,9 sayısı bir sayıdır. Bu sayıyı oluşturmak için iki ayrı rakam olan 1 ve 9’u kullanmışızdır. Günlük hayatta bu sayı kaç rakamlı gibi ifadelerle de karşılaşmışsınızdır. Bu sayının kaç tane harfle ifade edildiği manasına gelmektedir.

İlgili yazı: Rakam olmayan sayılar

Alfabede a, b, c gibi harfler varsa matematikte de 1, 2, 3 gibi harfler vardır. Matematiğin harflerine rakam denmektedir. 10 tek başına rakam değildir çünkü iki rakamın birleşmesiyle ifade edilmiş sayıdır.

Kaç tane rakam vardır sorusu ise değişiklik gösterir. Biz buna kısaca 10 tane rakam vardır diyoruz ancak bu onluk sistem için geçerlidir. 2’lik sistem kullanılan bilgisayar dilinde sadece 2 rakam vardır. Bunlar 0 ve 1 şeklindedir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty − 7 =