Rakam Olmayan Sayılar

Rakam ve sayı kavramları çok sık karıştırılır. Rakam ile sayı arasındaki fark ilkokul çağından itibaren iyi öğrenilmelidir. Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi iyi bilirsek günlük hayatta konuşma sırasında da hataya düşmeyiz.

Şimdi rakam ile sayı arasındaki farkı kısaca açıklayalım.

Rakam ile Sayı Arasındaki Fark (Kısaca)

Matematikte belirli bir çokluğu ifade eden değerlerin tamamına sayı denir. Sayılara doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayılar, rasyonel sayılar ve reel sayılar örnek verilebilir. Kısacası matematikte karşımıza çıkan her değer sayıdır.

Yazı dilinin nasıl A, B, C şeklinde alfabesi varsa matematiğin de 0, 1, 2, 3 şeklinde alfabesi vardır. Matematiğin alfabesi rakamlardan oluşur. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak şekilde 10 tanedir. Yani rakamlar matematikte sayıları ifade etmek için kullanılan sembollerdir.

Örneğin 12 sayısını ifade etmek için biz 1 ve 2 rakamını yan yana getiririz. 5 sayısını ifade etmek için tek başına 5 rakamını kullanırız.

Bu açıdan her rakam sayıdır ancak her sayı rakam değildir gibi bir cümle kurulabilir. Ancak bu tam bir tanım değildir. Rakam olmayan sayılar kavramını anlamak için sayı ve rakam arasındaki farkı anlamak çok önemlidir.

Rakamlar Nelerdir?

10’luk sayma sisteminde 10 tane rakam bulunmaktadır. Rakamlar matematikte bir sembolü ifade eder. Bir değeri ifade etmez. Bunu çok iyi anlamak gerekir. Matematikte değeri sayılar belirler. Değerler sonsuz olduğu için matematikte de sonsuz tane sayı vardır.

Ancak matematikte sınırlı sayıda rakam (10 tane) vardır. Biz bu 10 rakam ile sonsuz tane sayı ifade edebiliriz.

Daha önce rakam nedir adlı yazıda rakam ve sayı arasındaki farkı ifade etmiştik. Rakam kavramını daha detaylı okumak adına o yazıdan faydalanabilirsiniz.

Sayılar ve Örnekleri

Sayıların sonsuz sayıda olduğunu söyledik. Matematikte sayıları inceleyebilmek için çeşitli sınıflandırmalar yaparız. Örneğin tam sayılar deyince aklımıza belli bir küme gelir. Ya da sayma sayıları deyince daha dar bir küme gelir. Reel sayılar ise daha geniş bir sayı sınıfını anlamamıza yardımcı olur.

Birkaç sayı örneğiyle ne demek istediğimizi hatırlayalım:

  • 1: doğal sayı, sayma sayısı, tam sayı, rasyonel sayı, reel sayı
  • 0: doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, reel sayı
  • -2: tam sayı, rasyonel sayı, reel sayı
  • 10,4: rasyonel sayı, reel sayı
  • 4,7 : rasyonel sayı, reel sayı
  • √2: reel sayı
  • √-1: karmaşık sayı (reel sayı değildir)

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 1 =