Reform Hareketleri

Öncelikle Reform’un ne olduğuyla başlayalım. Reform, 15. ve 17. yüzyıl süresince tüm Avrupa’yı etkileyen Katolik Kilisesi’ ne karşı yapılmış dinsel bir harekettir. Olayın aslıda şöyledir;

Papa, insanlar üzerine aşırı baskı uygulayıp paralarını alarak zengin oluyorlar. Endülüjans adı verilen belge karşılığı Tanrı adına insanları bağışlıyor yada kişileri aforoz ederek dinden çıkartıyorlardı. Kafalarına göre yaptıkları bu hareketler ve din adamlarının iyice zenginleşmesi halkın canını sıktı ve Reform Hareketleri başladı.

Reformun Nedenleri

 • Papaların imparator gibi hareket etmesi,
 • Rönesans sonucunda akılcı düşüncenin öne çıkması ve skolâstik düşüncenin zayıflaması.
 • Kutsal kitap İncil’in başka dillere çevrilerek okunması ve halkın gerçeği görmesi,
 • Yapılan bazı bilimsel kanıtlarla Papaların yalanlanması. (Dünya’nın yuvarlak olması)

Reformun Gelişimi

Reform hareketlerinin temeli aslında Rönesans’a dayanmaktadır. Bunun nedeni ise Rönesans döneminde özgür düşünce akımı ortaya çıkmış ve bu özgür düşünce halkın papa ile ters düşmesini sağlamış. Sonucunda da Reform Hareketleri ortaya çıkmış.

Reformun başlamasında en büyük etken rolü oynayan Luther, Papaya karşı çıkmıştır. Papa Luther’i aforoz etti. Yani dinden çıkardı. Ancak Martin Luther aforoz kağıdını yırtarak bunu reddetti. Luther’e göre Tanrı ile insan arasına kimsenin giremeyeceğini ve Tanrı rızasını kazanmak için iman yeterliydi. Hikayemize geri dönelim. Luther aforoz kağıdını yırttıktan sonra idam edilme kararı çıktı. Bu karar üzerine Saksonya dükü Frederik, Luther’i şatosunda sakladı. Böylece Luther siyasi destekte bulmuş oldu. Luther’in fikri bütün Avrupa’ya yayıldı ve Reform hareketleri böyle başlamış oldu.

Reform Hareketleri
Reform Hareketleri

Reformun Sonuçları

 • Papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı.
 • Papa krallar üzerindeki etkisini kaybetti.
 • Din adamları, topraklarını büyük ölçüde kaybetti.
 • Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik eğitim sistemi getirildi.
 • Kültürel bilimsel gelişmelerde kilise etkisi azalınca daha serbest bir ortam oluştu ve bunun üzerine Avrupa’da sanat ve bilim daha fazla gelişti.
 • Kilise, topraklarını büyük ölçüde kaybetti.
 • Avrupa’da mezhep birliği parçalandı. Katolikliğin yanında Protestanlık (Almanya), Kalvenizm (Cenevre), Anglikanizm (İngiltere), gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

Peki Ya Osmanlı Bu Durumdan Nasıl Etkilendi?

Reform hareketleri Kanuni Sultan Süleyman dönemine rastlamıştı. Kanuni, Reform hareketini yakından takip etti ve destekledi. Destekleme sebebi ise Avrupa’da Hristiyan birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin işine gelmesiydi.

Önemli Not: Bu akım Osmanlı Devleti sınırları içerisinde etkili olmamıştır. Bunun sebebi ise zaten Osmanlı’nın gayrimüslimlere geniş haklar vermesiydi.

Reform Hareketleri KPSS’de çok fazla karşımıza çıkar. Bu yüzden iyice okuyup anlanması gereken bir konudur. Hepinize başarılar. 🙂

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 − 2 =