Rönesans

rönesansAvrupa’nın bugünkü gelişmiş şeklini almasındaki en önemli toplumsal dönüşüm Rönesans dediğimiz bir dönemdir. Ortaçağ’dan sonra Avrupa bilim ve sanat alanında ortaya çıkan bu ileri gidiş Avrupa’daki geri kalmışlığa son verip ilerlemelere neden olmuştur. Birçok keşif bu süreçte yaşanmıştır. Coğrafi keşifler sonucunda orta sınıfın zenginleşmesi ile bilim ve sanata ayırdıkları destek artmıştır. Bunun sonucunda kilise egemenliğinden çıkan toplum batıl inançlar yerine bilimi örnek almışlardır. Bu olayın paralelinde de kiliseye karşı ayaklanma olarak reform hareketleri kendini göstermiştir. Bütün bunların sonucunda Avrupa büyük bir sanayi devrimi yaşamış ve bugünkü gelişmiş Avrupa toplumları ortaya çıkmıştır.

  1. Coğrafi keşifler
  2. Rönesans
  3. Reform

Yukarıdaki 3 temel olay Avrupa’da belirli bir süreç içerisinde gerçekleşen temel olaylardır. Bu üçü de birbirlerine destek vererek birbirlerini geliştirmiştir. Sonuçta doğuya karşı güçsüz konumda olan, karmaşa içerisindeki batı belirli aşamalarla aydınlanmış ve sanayi devrimini gerçekleştirmiştir. Rönesans yeniden doğuş demektir. Rönesans döneminde Avrupa milletleri yeniden doğmuştur.

Sanatın gelişmesi ile bilimin gelişmesi Rönesans döneminde paralellik göstermiştir. Zaten dikkat ederseniz bu dönem sanatçılarının çoğu aynı zamanda birer bilim adamlarıdır. Gerçekten bu dönemde şu anki dünyamıza da ışık tutabilecek büyük dehalar ortaya çıkmıştır. Rönesans döneminin ortaya çıkışında İslam medeniyetinin faydaları da inkar edilemez. Bugün Avrupalı tarihçiler de bu gerçeğin farkındadır. Şöyle ki Endülüs İslam devleti aracılığıyla İslam eserleriyle tanışan Avrupalılar Eski Yunan eserlerini Arapçadan tercüme etme imkanı buldular. O dönem fark edildi ki Ortaçağ öncesi dünya aslında o kadar da geride değildi. Bunun sonucunda Avrupa’da bilime ve bilgiye verilen önem arttı.

Rönesans’ı tetikleyen olaylar bir tane değildir. Mesela Bizans’ın yıkılmasından sonra orada yaşamak istemeyen birçok bilim adamı Avrupa’ya gitti. Bu da Avrupa’nın bir bilim merkezi olmasına olanak sağladı. Ayrıca Müslümanların ticaret yollarını elinde tutuyor olması Avrupalılara dünyayı keşfetme zorunluğu getirdi. Bizim ise medeniyet olarak Rönesans’ı erken zamanda yakalamamız gerekiyordu. Bu geç kalmışlık Osmanlı İmparatorluğuna zor dönemler yaşattı ve sonunda devlet dağıldı. İşte şimdi Türkiye’de Rönesans Avrupasını takip ederek bugüne kadar ilerlemiştir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

16 + 2 =