Sağlık Hizmetlerinin Temel Amacı Nedir?

Günümüzde tıbbın ve ekonomik imkanların gelişmesiyle birlikte modern toplumlarda sağlık hizmetleri çok önemli bir yerde bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin temel amaçları olduğu gibi yan amaçları da vardır. Bu yazıda sağlık hizmetlerinin temel amacı nedir sorusunu yanıtlayacağız. Ancak isterseniz önce sağlık hizmetlerinin tanımı üzerinde kısaca duralım.

Sağlık hizmetleri, insanların bedenen ve ruhen iyilik durumunu devam ettirmek, bozuklukların giderilmesi ve önlenmesiyle ilgili teşhis, tedavi ve koruyucu basamakları içeren hizmetlere verilen genel addır. Sağlık hizmetlerinin temel amacı bireylerin hayatta sağlıklı bir şekilde tutulmasıdır. Bu temel amacın etrafında çeşitli amaçlar da sıralanabilir.

Gelişmiş toplumların gelişmiş sağlık sistemleri bulunur. Yaşam kalitesini arttıran en önemli bileşenlerden biri alınan kaliteli sağlık hizmetidir. Sosyal devlet anlayışının doğmasıyla birlikte birçok sağlık hizmeti devlet tarafından verilmeye başlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinin temel amacı

Sağlık Hizmetlerinin Amaçları

Sağlık sisteminin temel amacına hizmet eden çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bu amaçları şöyle sıralayabiliriz:

 • Bireyin ve toplumun genel sağlığını korumak
 • Bireylerin hasta olmaması için koruyucu tedbirleri almak
 • Hastaların kısa sürede iyileşmesini sağlamak
 • Kalıcı hasta olanların veya sakatların yaşamlarını en iyi şekilde devam etmelerine olanak sunmak
 • Uzun ve sağlıklı bir ömrü toplumun her kesimi için temin etmeye çalışmak

Dikkat ederseniz sağlık hizmetlerinde hem hastalıkları iyileştirmek hem de bireylerin hasta olmasını önlemek yer alıyor. Dolayısıyla sağlık hizmetlerini buna göre de sınıflandırabiliriz.

Sağlık hizmetleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

 1. Tedavi edici sağlık hizmetleri
 2. Koruyucu sağlık hizmetleri
 3. Rehabilite edici sağlık hizmetleri
 4. Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri

Sağlık hizmetlerini diğer hizmetlerden ayıran birçok yönü bulunmaktadır. Dilerseniz biraz da sağlık hizmetlerinin özellikleri üzerinde duralım.

Sağlık hizmetlerinin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Sağlık hizmetlerine kimin ne zaman ihtiyaç duyacağı tam belli değildir. Bir anda bu hizmetlere ihtiyaç doğabilir.
 • Sağlık hizmetlerinin alternatifi yoktur. Yani gerektiği zaman başka bir hizmetle ihtiyaç karşılanamaz.
 • Sağlık hizmetleri çoğunlukla ertelenmeye müsait değildir.
 • Hizmetin içeriğini hizmeti alan değil veren belirler.
 • Hizmeti alan hizmet hakkında çoğunlukla yeteri bilgiye sahip değildir.
 • Sağlık hizmetleri hem kamu hem de özel kuruluşlarca yürütülür.
 • Alınan hizmet paraya dönüştürülemez ve iade edilemez.

Bütün bu özellikleri sağlık hizmetlerini eşsiz ve vazgeçilmez kılmaktadır. Bu nedenle birçok toplumun temel amaçlarından biri sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve kalitesini arttırmaktır.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one × four =