Süngerler ve Özellikleri

Belgesellerde rengarenk deniz altında gördüğümüz canlılardır süngerler. Canlıları sınıflandırırken basitten karmaşığa doğru gittiğimizde hayvanlar aleminin en basit üyesidir aynı zamanda süngerler. Ekolojik önemi büyük olan süngerler biyoloji açısından sınıflandırılırken hayvanlar aleminin omurgasızlar şubesinde yer almaktadır. Bu yazıda süngerler üzerinde duracak ve süngerler hakkında bilinmesi gereken özellikleri ele alacağız.

Süngerler

Süngerler biyoloji biliminde hayvanlar arasında sınıflandırılır. Süngerlerin birbirlerinden bağımsız, ancak bir koloni şeklinde birlikte yaşayan hücrelerden oluşmuştur. Bu hücrelerden tek bir tanesini alıp çoğaltırsanız da hayatta kalabilir.

Süngerlerin yapısı o kadar basittir ki herhangi bir doku ya da organ bulunmaz. Ancak süngerleri oluşturan hücrelerin kendi içerisinde görev paylaşımları vardır. Yani hücreler görevler açısından özelleşmiştir.

Canlının korunması, hastalık yapan faktörlerin ortadan kaldırılması gibi vazifeler ilgili hücrelerce yapılır. Süngerler Latince Porifera olarak adlandırılan bir hayvan sınıfıdır.

Süngerlerin Özellikleri

Süngerlerin kendini has birçok özellikleri vardır. Daha net öğrenilmesi açısından bu özellikleri sırayla ve madde madde verelim.

Süngerlerin özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Neredeyse bütün süngerler deniz ortamlarında bulunur. Hem sığ hem de derin sularda yaşarlar ancak hepsinde suyun en dibinde zemine bağlı kalırlar. Tatlı sularda yaşayan çok az sünger türü vardır.
  • Parlak ve göz alıcı çeşitli renklere sahip olabilirler. Güzel görüntüleri vardır. Belirli bir şekilleri bulunmaz.
  • Hücrelerin koloni halinde kümelenmesiyle meydana gelirler. Doku ve organ bulundurmazlar.
  • Milimetre seviyesinden 3 metre boya kadar farklı boyutta çeşitleri vardır.
  • Yere bağlı kapalı bir kısım ve karın boşluğu açılan oskulum denilen bir açıklıktan oluşmuşlardır.
  • Süngerlere Porifera denmesinin nedeni suyun girip çıktığı delikli bir yapılarının olmasıdır. (Por = delik)
  • İçte ve dışta olmak üzere vücutları iki tabaka şeklindedir.
  • İskeletleri basit yapılıdır. Silisyum ve kalsiyum karbonattan oluşmuştur.
  • Lifli proteinler ağ şeklinde örülerek canlıya destek sağlar. Bu maddeler aynı zamanda doğal bulaşık süngeri olarak kullanılır.
  • Üremeleri eşeyli ya da eşeysiz olabilir. Eşeysiz üremeleri tomurcuklanma ile gerçekleşir. Eşeyli üreme oluşan dişi ve erkek eşey hücresinin her ikisi de aynı canlıda üretilebilir.

Süngerlerin Ekolojik Önemi

Süngerler deniz diplerinde yaşadığı için günlük hayatta onları çok göremeyiz. Ancak deniz sularının yapısı ve temizliği bizim bütün hayatımızı da etkilemektedir. En basit örnekle tükettiğimiz oksijenin büyük bir bölümü denizde yaşayan planktonlar tarafından üretilmektedir.

Süngerlerin ekolojik önemi deniz suyunu bir filtre şeklinde süzmeleri ile ilgilidir. Bu sayede deniz suyunu birçok atıktan temizlerler. Ayrıca besin zincirinin de önemli parçalarıdır.

İnsanlar olarak biz süngerleri başta doğal bulaşık süngeri olmak üzere birçok alanda kullanırız. Temizlik ve kozmetik sektörleri bunun başında gelir.

Süngerler ile İlgili Sorular

Süngerler ile ilgili genel ölçekte bilgiler verdik. Şimdi de hem biyoloji hem de genel kültür bilgisi açısından bazı çok sorulan sorulara cevap verelim.


Süngerler bitki midir yoksa hayvan mı?

Yukarıda belirttiğimiz gibi süngerler hayvanlar aleminde yer alır.


Süngerler neden hayvan olarak sınıflandırılır?

Süngerler uzun süre bitki zannedilmiştir. Ancak zamanla bazı özelliklerinin keşfedilmesi hayvan olarak sınıflandırılmasına neden olmuştur. Örneğin vücuda su alıp suyu geri atabilirler. Besinleri içlerine çekerler. Ayrıca bitkilerdeki gibi besinlerini kendileri üretmezler.


Süngerler nasıl beslenir?

Denizlerde oluşan atık maddelerle ve bakterilerle beslenirler. Bu da süngerlerin ekolojik olarak denizi temizlemesine olanak sağlar.


Süngerler nerede yaşar?

Genellikle sıcak deniz diplerinde veya kayalara tutunmuş şekilde yaşarlar. 8 bin metre deniz derinliklerinde dahi süngerlere rastlanmıştır. Çok az da olsa tatlı su süngerleri de mevcuttur.


Süngerler kaç yıl yaşar?

Süngerler çok uzun yaşayabilen canlılardır. Yaşam süreleri koşullara ve türe bağlı olarak büyük değişkenlikler göstermektedir. Ancak 1.000 yıl yaşayan birçok sünger vardır. Yapılan araştırmalar 10.000 yılın üstünde yaşayan süngerler olduğunu göstermiştir.


Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 1 =