Süt Asit Mi Baz Mı?

Kimyada asitler ve bazlar konusunu öğrendiğimiz zaman buna günlük hayattan örnekler de veririz. Süt bu konuda en çok merak edilen maddelerden biridir. Süt asit mi yoksa baz mı ya da sütün pH değeri nedir gibi sorularla karşılaşabiliriz. Daha önce çok düşünmemiş isek bu soruya cevap vermek de tahmin edilenden zordur.

Kısaca cevap vermek gerekirse süt asittir. Daha doğru bir tabirle asidiktir diyebiliriz. Çünkü süt nötre yakın bir maddedir. Sütün pH değeri de 6.5 civarındadır. Sütü sağılan canlının beslenme durumuna göre bu pH küçük bir miktar oynayabilir.

Kimyada pH Kavramı

Kimyada pH kavramı bir maddenin asidik ve bazik karakterini ortaya çıkarmak için kullanılan bir ölçektir. Normalde bir maddenin asit mi baz mı olduğuna karar vermek için sulu çözeltisine verdiği iyonlara bakılır. Ancak zayıf asit ve bazların suya verdikleri iyonlar çok az olduğu için bunların negatif logaritması alınarak daha anlaşılabilir bir ölçek ortaya çıkarılmıştır. Bu ölçeğe de pH denmektedir.

Genel olarak pH değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asidik, 7 ile 14 arasında olan maddeler de bazik olarak tanımlanır. 7 değeri nötr bir değer olduğu için 7’ye yaklaşan değerler asidin ya da bazın zayıf olduğunu gösterir.

Bu nedenle sütün zayıf  bir asit olduğunu yani asidik kuvvetinin az olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle asitlerde gördüğümüz çoğu özelliği sütte fark etmeyiz.

İlgili yazı: sirke asit mi baz mı?

Asitlerin Özellikleri

Asitlerin genel özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • pH değerleri 0 ile 7 arasındadır.
  • Tatları ekşimsidir.
  • Sulu çözeltilerine H+ verirler.
  • Turnosol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Bu özelliklere baktığımız zaman süt asit mi baz mı diye karar vermek zordur. Turnosol kağıdı bu konuda bir göstergedir. Ancak süt çok zayıf bir asit olduğu için turnosol kağıdına da çok etki etmez. Ayrıca sütün tadının ekşi olmadığını biliyoruz. Ancak biraz kalınca sütteki asit bakterileri asit salınımını arttırır. Bunun sonucunda sütün tadı da ekşir.

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 − 8 =