Suyun Canlılar İçin Önemi (Maddeler Halinde)

9. sınıf biyoloji dersinin en önemli konularından biri suyun canlılar için önemi meselesidir. Genellikle yazılılarda ya da ödevletde suyun canlılar için önemine 5 tane örnek verin şeklinde bilgi istenmektedir. Bu yazıda suyun canlılar için önemi üzerinde durmaya çalışacağız.

Suyun canlılar için önemi maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Bütün canlı hücrelerin büyük bir bölümü sudan meydana gelmiştir.
 • Su, besinleri sindirmek için çok önemli bir maddedir. Aynı zamanda atık maddelerin atılmasında da su önemli rol oynar.
 • Vücudun ısıl dengesi suyla sağlanır.
 • İyi bir çözücüdür. Çözünme olaylarında görev alır. Suda çözünen vitaminler bu sayede kullanılır.
 • Kanın büyük bir bölümü sudan oluşmuştur. Yine vücudun diğer organları da önemli oranda su içerir.
 • Enzimlerin çalışması için sulu ortam gereklidir. Belirli miktarda su olmadan enzimler çalışamaz.
 • Derinin ve ağız, burun gibi açıklıkların nemli kalmasını su sağlar. Akciğer su olmadan solunum gerçekleştiremez.
 • Beyin su içerisinde çalışır.
 • Böbrekler su olmadan çalışamaz.
 • Vücuda nemlilik, desteklik sağlar.
 • Yemeklerin daha kolay tüketilmesini sağlar.
 • Boğazda kurumayı önler.
 • Su uykumuzu düzenleyen, cildimizi güzelleştiren önemli bir sağlık maddesidir.
 • Metabolik faaliyetler için su gereklidir.
 • Suda yaşayan canlılara su yaşam alanı olur.
 • Bitkiler suyla fotosentez yapar ve besin üretir.
 • Hayvanlar su içmeden yaşayamaz. Bitki ve hayvanlar olmadan insanlar da yaşayamaz.

Yukarıda sayılan özelliklere bakıldığı zaman suyun canlılar için önemi daha iyi anlaşılacaktır. Su olmadan canlılık düşünülemez. Canlılar denince sadece insanlar düşünülmemelidir. Suyun hayvanlar için önemi de oldukça büyüktür. Bitkiler ve tek hücreliler de susuz yaşayamazlar.

Suyun canlılar için önemi

Canlılarda Suyun Bazı Özellikleri

Su inorganik bir maddedir. Yani dışarıdan hazır olarak alınır. Yerkürede ve atmosferde belirli miktardaki su sürekli yer değiştirerek su döngüsünü meydana getirir.

Su canlılar için sadece önemli değil, aynı zamanda canlıları meydana getiren bir maddedir. İnsan vücudunun büyük bir bölümü sudan oluşmuştur. Çocuklarda vücuttaki su oranı %75 civarındayken yaşlılarda bu oran %50 seviyelerine kadar gerileyebilir.

Vücudumuz sudan oluşuyor denilince anlaşılmıyor. Şöyle ifade edilirse daha iyi anlaşılacaktır. Vücudumuz hücrelerden meydana gelmiştir. Her hücrenin de çoğu sudan oluşmuştur.

Dünya yüzeyinin %71 kadarı sularla kaplıdır. Bir insan yemek yemeden bir aydan fazla süreyle yaşayabilirken su içmeden ancak birkaç gün yaşayabilir.

Suyun viskozite, yüzey gerilimi, adezyon, kohezyon gibi birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda iyi bir çözücü olan su, adeta mucizevi bir yaşam kaynağıdır.

Tags:

Yorum YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 5 =