1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması Osmanlı tarihinde önemli bir antlaşmadır. Özellikle 1606 Zitvatorok antlaşması ile kıyaslandığında önemi daha da anlaşılacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki barış antlaşmalarında genellikle imzalanan