Kimya maddenin iç yapısını, özelliklerini ve dönüşümlerini inceleyen bir doğa bilimidir. Doğa bilimleri çok geniş oldukları için alt disiplinlere ayrılmışlardır. 9. sınıf müfredatında kimyaya giriş yaparken kimyanın alt