Toplumun mutlu bir toplum olması için gerekenlerin başında adalet gelir. Bir toplumda adalet ne kadar varsa o toplum o kadar sağlıklı hale gelir. Adaletin olmadığı zaman ise toplumda