Doğada bulunan bütün elementler metal, ametal ve soygazlar olarak üçe ayrılır. Soygazlar sayıca az olduğu için daha çok metal ve ametal elementler karşımıza çıkar. Bu yazıda metal ve