Bitki ve mantar gibi hücrelerde bulunmamalarına rağmen ara filamentler hücre iskeletinin önemli elemanları arasındadır. Hücre iskeletinin 3 temel elemanı vardır. Mikrofilament Ara filamenet Mikrotübül Ara filament mikrofilamentten kalın,