Günümüzde kan alma işlemini hemşireler, sağlık teknisyenleri ve acil durumlarda doktorlar alır. Kan alma işlemi kısmen de olsa bilgi ve deneyim isteyen bir durumdur. Başlıca kan alma yöntemleri