Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın nasıl bir şekle sahip olduğu insanlar için en temel sorulardan biri olmuştur. Söz konusu Pisagor gibi büyük bilim adamları olunca da bu konuda parlak fikirler