Toplumumuz misafirperver bir toplumdur. Kültürümüzde de misafire hürmet son derece önemlidir. Durum böyle olunca misafirlikle ilgili birçok atasözü de dilimizde zamanla oluşmuştur. Bu yazıda misafirlikle ilgili atasözleri üzerinde