Varlıkların taneciklerden meydana geldiği fikri çok eskiye dayanmaktadır. Modern atom teorisi maddenin atom taneciklerinden meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Dalton atom modeli ya da atom teorisi modern atomu keşfetmeden