Etiket: atom

Kütle Numarası Nedir?

Atomları birbirinden ayırmak için çeşitli özelliklerine bakarız. Atom numarası ve kütle numarası gibi kavramlar da bu özelliklerin başında gelir. Bu yazıda kütle numarası nedir öğrenmeye çalışacağız. Önce konuyla
Read More

Değerlik Elektron Sayısı Nedir?

Atomla ilgili temel kavramlardan biri de elektron kavramıdır. Atomun merkezinde proton ve nötron, yörüngelerde ise elektron bulunur. Kimyada karşımıza çok çıkan ve öğrendiğimizde bize çok fayda sağlayacak kavramlardan
Read More

Atom ve Yapısı Konu Anlatımı

Atom ve yapısını anlamak diğer kimya konularını anlamak için de çok önemlidir. Çünkü atomla ilgili terimler olan proton, nötron, elektron gibi kavramları daha sonra gelen kimya konularında da
Read More

Atom Nedir? (Kimya)

Kimya bilimi maddeyi ve maddenin dönüşümünü inceler. Maddenin yapı taşı atom olduğu için atom kavramı kimya açısından en temel kavramdır. Bu yazıda atom nedir ve ne işe yarar
Read More

İzoelektronik Ne Demek?

Kimya dersinde izotop, izobar, izoton, izoelektronik gibi kavramları çok sık görürüz. Bu kavramlara hakim olursak kimya dersinde başarı şansımız artacaktır. Daha önce izotop nedir adlı yazıda izotop kavramı
Read More

İzotop Nedir?

Lisede kimya dersini alan birisi mutlaka izotop ifadesini duymuştur. Bu durumda aklınıza direk izotop nedir sorusu gelecektir. Bu yazıda izotop kavramı üzerinde duracağız. Doğadaki bütün maddeler atomlardan meydana
Read More

Atomlar Neden Bağ Yapar?

Atomlar, elektron taşıyan son yörüngelerini daha kararlı hale getirmek için kimyasal bağlar oluştururlar. Kimyasal bağ, onu oluşturan atomların kararlılığını en üst düzeye çıkarır. Atomlar neden bağ yapar sorusunun cevabı
Read More