Çalışmak başarılı olmanın tek anahtarıdır. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bizi çalışmaya iten şey ise bir konuya karşı duyduğumuz istektir. Bu istek bizde azim oluşturur. Azim aslında yılmadan, usanmadan