Etiket: çokgenler

Altıgenin En Uzun Köşegeni

Çokgenler konusunda belki de en çok karşımıza çıkan konu altıgendir. Son yıllarda giderek fazla soru sorular düzgün altıgeni ise adımız gibi bilmeliyiz. Altıgenin en uzun köşegeni derken kast
Read More

Altıgenin En Kısa Köşegeni

Altıgen son dönemlerde en çok soru sorulan çokgenlerin başında gelir. Düzgün altıgenin özelliklerini iyi öğrenirsek çokgen sorularını yapma ihtimalimiz oldukça yükselir. Bu yazıda düzgün altıgenin en kısa köşegeni
Read More

Çokgen Formülleri

Çokgenler geometride en çok soru tipinin karşımıza çıktığı konudur. Sorularda karşımıza daha çok konveks çokgenler çıkmaktadır. Yine çokgenlerde köşegen sayısı, iç açıların toplamı vesaire gibi konularda miktarda soru
Read More

Sekizgenin Özellikleri

Çokgenlere hakim olabilmek için önemli bazı çokgenlerin özelliklerini bilmemiz gerekir. Eğer konuyu iyi bilirsek eksik kaldığımız yerleri de kendimiz çıkabiliriz. Bu yazıda sekizgenin özellikleri üzerinde duracağız. Önce genel
Read More

Dokuzgenin Özellikleri

Geometride kenar sayısına göre değişik özellik gösteren sonsuz tane çokgen bulunmaktadır. Dokuzgen yani İngilizce karşılığıyla nonagon olan çokgenin üzerinde duracağız. Tabi ki dokuzgen dörtgen, beşgen ya da altıgen
Read More

Ongen ve Özellikleri

Çokgenler konusunda her çokgen için geçerli olan bazı kurallar bulunmaktadır. Ongen de bazı problemlerde karşımıza çıkabilecek çokgenlerden biridir. Bu yazıda ongenin özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız. Dilerseniz önce ongenin
Read More

Beşgenin Özellikleri

Geometride çokgenler ve özellikleri çok önemli konular arasındadır. Karşımıza çok çıkan çokgenlerden biri de beşgendir. Bu yazıda beşgenin özellikleri üzerinde duracağız. Önce genel olarak beşgen özelliklerini paylaşacağız. Ardından
Read More

Altıgenin Özellikleri

Altıgen geometride en çok karşımıza çıkan çokgenlerden biridir. Özellikle düzgün altıgen hem üniversite sınavlarında çok karşımıza çıkar hem de bu çokgenin özelliklerini bilmek bize diğer çokgenler konusunda da
Read More

Çokgen Nedir?

Çokgenler konusu ortaokul matematik dersinden tutun da lise müfredatına kadar karşımıza çıkan bir konudur. Üniversite sınavlarında da hem birinci bölümde hem de ikinci bölümde bol miktarda soru sorulmaktadır.
Read More