Dünya canlı ve cansız elemanlarıyla bizim çevremizi oluşturur. Ekolojik kavramlar doğayı anlamamıza ve tarif etmemize yardımcı olur. Habitat kavramı önemli bir ekolojik kavramdır. Bu yazıda habitat ne demek