Maddenin en küçük yapı taşına atom dendiğini biliyoruz. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere ise element denmektedir. Bir element aynı zamanda atomun özelliklerini göstermektedir. Örneğin demir elementi deyince