Bu yazıda kimya dersinde karşımıza çıkan fisyon meselesi üzerinde duracağız. Nükleer fisyon nedir sorusuna cevap arayacağız. Şunu unutmamak gerekir ki nükleer fisyon hem kimyanın hem de fiziğin inceleme