Milli Mücadele sürecinde cephelerdeki savaş kadar halkı cepheye sürecek birliğin sağlanması da önemli olmuştur. Havza Genelgesinin bu açından önemi büyüktür. Çünkü art arda gelen genelge ve kongrelerin ilk