Hücrede karşılaştığımız moleküllerden en yaygını glikoprotein olarak adlandırdığımız molekül türüdür. Glikoproteinter basit bir tanımla şekerler ile kovalent bağ oluşturmuş proteinlerdir. Şekerlerin hidrofilik ve kutupsal özellikleri, bağlı oldukları proteinin