Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden biri GüneydoğuAnadolu Bölgesidir. Bu bölge kalkınmasının geri kalması ve GAP projesiyle kalkındırılmaya çalışılmasıyla önemlidir. Ülkemizde petrol yatağının neredeyse tamamı da ayrıca bu bölgede bulunur.